Учебна година: 2022/2023

Семестър: летен

Катедра: „Теория на литературата“

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

09.06.2023

10:00 ч.

152 к.

Славянски филологии

1

Антична и западноевропейска литература

Доц. д-р Калин Михайлов

12.06.2023

9:00 ч.

155 к.

Българска филология- 3,4 група

1

Теория на литературата

Проф. дфн Амелия Личева

13.06.2023

9:00 ч.

155 к.

Българска филология- 5,6 група

1

Теория на литературата

Проф. дфн Амелия Личева

14.06.2023

9:00 ч.

155 к.

Славянски филологии

1

Теория на литературата

Проф. дфн Амелия Личева

16.06.2023

9:00 ч.

155 к.

Българска филология-1,6 група

1

Теория на литературата

Проф. дфн Амелия Личева

20.06.2023

9:30 ч.

152 к.

Българска филология-задочно обучение

1

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Богдана Паскалева

23.06.2023

9:00 ч.

155 к.

ФКНФ-Италианска филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

23.06.2023

10:00 ч.

152 к.

Славянски филологии

1

Антична и западноевропейска литература

Доц. д-р Калин Михайлов

23.06.2023

10:00 ч.

Библ.

МП "Литературознание"

 

Книгата и филмът в Западния литературен канон

Проф. Огнян Ковачев

25.06.2023

9:00 ч.

155 к.

ФКНФ-Немска филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

26.06.2023

9:00 ч.

155 к.

ФКНФ-Испанска филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

26.06.2023

10:00 ч.

160 к.

   

СИД "Хичкок"

Проф. Огнян Ковачев

27.06.2023

9:00 ч.

155 к.

ФКНФ-Португалска филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

30.06.2023

9:00 ч.

155 к.

ФКНФ- Класическа филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

01.07.2023

9:00 ч.

155 к.

ФКНФ-Френска филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

04.07.2023

 

10:00ч.

152 к. и 155к.

Българска филология

1

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Камелия Спасова ас. Франческа Земярска

05.07.2023

 

10:00ч.

152 к. и 155к

Българска филология

1

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Камелия Спасова ас. Франческа Земярска

06.07.2023

9:00 ч.

155 к.

Скандинавистика и Новогръцка филология

1

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

06.07.2023

10:00ч.

152 к.

Българска филология

1

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Камелия Спасова ас. Франческа Земярска

06.07.2023

10:00 ч.

157к.

Португалска филология

1

Западноевропейска литература

Доц. д-р Калин Михайлов

07.07.2023

10:00 ч.

152 к.

Испанска филология

1

Западноевропейска литература

Доц. д-р Калин Михайлов

08.07.2023

10:00 ч.

152 к.

Българска филология- ЗО

2

Западноевропейска литература

Доц. д-р Калин Михайлов