Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

Library-Resources


Факултетът по славянски филологии участва активно в провелата се на 11 и 12 май 2017 г. в Дома на учените в Пловдив Деветнадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Пътят на словото: идеи, идеали, утопии”, посветена на 120-годишнината от смъртта на Алеко Константинов.

 

Наградени бяха следните студенти:

 

I награда

 

Секция литературознание:

Иван Маринов, Българска филология, 2. курс, с тема на доклада: Диалектика на смешното в „Житие и страдания грешнаго Софрония”.

Йоанна Нейкова, Българска филология, 3. курс, с тема на доклада: Движение и граници във фрагментите „Чудя се още” и „Заминаването” на Франц Кафка.

 

II награда

 

Секция литературознание:

Петя Даскалова, Българска филология, 3. курс, с тема на доклада: Термометърът на болестта и смъртта в четвърта глава на „Вълшебната планина”.

Светослава Славова, Българска филология, 3. курс, с тема на доклада: Славеят извисява душевна ария на Аз-а С. Т. Колридж.

 

Поощрителна награда

 

Секция езикознание:

Йоанна Цекова, Руска филология, 2. курс, с тема на доклада: Има ли вътрешна форма заемката „селфи"? Асоциативен експеримент.

 

Секция литературознание:

Франческа Земярска, Българска филология, 3. курс, с тема на доклада: Креон, или по острието на съдбата.