IІІ сем., /30+30/, завършва с изпит

 

Анотация

Студентите получават елементарна представа за граматичния строеж и лексическия фонд на латинския език. Те заучават наизуст шест кратки поетични произведения от римски автори изцяло и няколко откъса. Благодарение на това в тяхната памет остава вярна, макар и непълна, представа за звученето на езика и логиката на неговата граматика.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1. Произношение, вокална система, вокален квантитет, ударение.

2. Склонение.

3. Спрежение.

4. Употреба на конюнктива в главно изречение.

5. Употреба на конюнктива в подчинено изречение: особеното положение на косвения въпрос.

6. Латинските заемки в българския език.

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА:

- участие в занятията;

- представяне на пълни записки;

- възпроизводство, превод и пълен граматичен анализ на задължителните текстове.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: студентите трайно усвояват основите на латинския език. Тези знания стабилизират тяхната филологическа култура, а освен това ще им бъдат полезни при овладяването на езиците старогръцки, румънски, албански.

 

Основна библиография:


1. Lingua Latina , Н. Георгиева, Хермес, 1996.

2.Латински език за начинаещи - I и II част, Отв.общество, 1997