До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС се проведоха частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с двама членове от общността на главните асистенти и асистентите и един член от общността на студентите. В резултат от проведените избори за член на ФС бе избрана Тина Валентинова Иванова от общността на студентите.

От общността на нехабилитираните преподаватели няма избрани в резултат на първото гласуване.

Напомням, че откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС продължава на 11 ноември 2021 г. с второ гласуване за попълване на останалите непопълнени при първото гласуване места за членове на факултетния съвет от общността на главните асистенти и асистентите. Второто гласуване ще се проведе от 10.00 ч. до 14.00 ч. в заседателна зала № 2 в Ректората. Право да гласуват имат членовете на ОС, регистрирали се за участие в откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС.

 

Резултати от второто гласуване за попълване състава на ФС на ФСФ

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

Общо събрание на факултета - 10 ноември 2021 г.