ПОКАНА

 

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 4 ноември 2020 г., сряда, от 10.00 часа дистанционно.

Проект за дневен ред:

  1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев
  2. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета
  3. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии

 

Уточнения по процедурата на дистанционно провеждане на заседанието на Общото събрание можете да видите ТУК

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова