СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ЗАЩИТАВАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 11.07.24 г.

 

Уведомяваме студентите, които ще защитават дипломни работи на 11.07.24 г., че системата за антиплагиатство ще бъде отворена за качване на работите според процедурата и указанията на 17.06.24 г. и ще бъде затворена на 27.06.24 г.

Проверката за антиплагиотство се извършва в системата Мудъл. Студентите могат да се  запознаят с указанията за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

 

Оторизирани лица:

Оторизирано за ФСлФ лице – Ружа Мускурова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Оторизирани за специалностите лица:

Славянско езикознание – гл.ас. д-р Жана Станчева -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славянски литератури – гл. ас. д-р Кристиан Янев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Балканистика – инспектор Людмила Милошева -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска филология – инспектор Силвия Ганчева (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Преминалата през системата за превенция от плагиатство работа се разпечатва в 1 екземпляр, който се предава в катедрата. Електронен вариант на работата се изпраща на научния ръководител, който го препраща на членовете на комисията. Срок: не по-късно от една седмица преди датата на защита.

Към хартиения вариант се предава и подписана Декларация за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения от студента. С нея се позволява съхраняването ѝ и достъпът до текста в електронните бази данни на библиотеката. 

 

Подаване на заявления в отдел „Студенти” от 24.06.до 05.07.2024 г.

Само за завършили семестриално!

 

Заявление

Клетвена декларация