ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

17.06. – 05.07.2024 г.

 

 

 Задължителни дисциплини

 

 1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов –   18.06.2024, 10 ч., каб. 139

Антична и средновековна литература - доц. д-р Б. Паскалева – 17.06.2024, 9.30 ч., каб. 152

Литература за деца и юноши – доц. д-р Н. Стоянова, 25.06.2024, 10 ч., каб. 138

 

 2 курс

Западноевропейска литература - проф. д-р К. Михайлов, 29.06.2024, 9.30 ч., каб. 152

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 05.07.2024, 10 ч., ауд. 136

Руска литература на 20 и 21 век - доц. д-р Г. Петкова, 24.06.2024, 10 ч., каб. 129

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 23.06.2024, 14 ч., ауд. 147

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 05.07.2024, 9.30 ч., каб. 139А

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 25.06.2024, 10.30 ч., каб. 147 А

 

4 курс

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 25.06.2024, 10.30 ч., каб. 147 А

Българска литература между I и II св. война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова, 29.06.2024, 10 ч., каб. 138

Стилистика – проф. д-р Г. Дачева, 18.06.2024, 11 ч., каб. 143

 

 5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов, 20.06.2024, 10 ч., каб. 146

ИКТОРДС – доц. д-р Наталия Христова  - свържете се с преподавателката на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приобщаващо образование – гл. ас. д-р Аглая Маврова – до 27.06.2024 г.учебният проект да се изпрати на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Свободноизбираеми дисциплини

Етикет и протокол - проф. д-р Гергана Дачева - 18.06.2024, 11 ч., каб. 143

История на българското езикознание – доц. д-р В. Миланов, 05.07.2024, 12 ч., каб. 139А

Мит и фолклор. Модели на свят – гл.ас. д-р Мария Илчевска,  28.06.2024, 14.30 ч., каб. 138

Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19 и началото на 20 век) - гл. ас. д-р Биляна Борисова, 30.06.2024, 10.30 ч., каб. 138

 

Семинар по българска литература

Въведение в изследванията на българската популярна култура – проф. д-р Т. Христов, 04.07.2024, 10 ч., каб. 155

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост

Дигитален хуманизъм и литературно образование - доц. д-р Наталия Христова – свържете се с преподавателката на natalija@abv.bg