Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2021-2022

 

 

Есенна сесия:

 

07.09.2022 г. – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология; Защита на дипломна работа (за Българска филология)

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност (бакалаври - БФ)

 

20.09.2022 г. – Защита на магистърска теза

Указания и срокове за качване на файл с магистърска теза за проверка за уникалност (студенти от магистърски програми)

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация