Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2024

 

 

Оценки от писмения държавен изпит по литература и теоретичен славянски език за специалност „Славянска филология“, проведен на 24.06.2024 г.

Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 10.07.2024 г.

Дати за показване на работите от държавния изпит, проведен на 10.07.2024 г.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

10.09.2024 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 

 /вторник/         СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;

                        ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за Българска филология)

 

Съобщение за студентите, които ще се явяват на държавен изпит и на защита на дипломни работи на 10.09.2024 г.

 

20.09.2024 г. – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

/петък/  

Указания и срокове за качване на файл с магистърска теза за проверка за плагиатство в системата "Мудъл"                                                                                          

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация