ОЦЕНКИ

от писмения държавен изпит по литература

за специалност „Славянска филология“, проведен на 24.06.2024 г.

 

 Катедра „Славянски литератури“

 

Факултетен номер

Оценка

2716

Добър 4.00

2910

Добър 4.00

2822

Мн. добър 4,50

2826

Мн. добър 5.00

2833

Отличен 5,75

2880

Отличен 5,75

2888

Мн. добър 4,75

2879

Мн. добър 5.25

2807

Слаб 2

2812

Слаб 2

2884

Среден 3.00

 

Съобщение за студентите, които ще защитават дипломни работи на 11.07.24 г.

 

Катедра "Славянско езикознание"

 

Резултати от писмения държавен изпит по теоретичен славянски език

 

Теоретичен чешки език

Факултентен номер                                          Оценка

2866                                                                Добър 4.25

2868                                                                Отличен 5.75

2889                                                                Много добър 4.75

2902                                                                Много добър  5.00

2907                                                                Отличен 5.75

 

Теоретичен полски език 

2869                                                                  Отличен   6

2898                                                                  Много добър 5

2881                                                                  Отличен  5.50

896019                                                               Слаб  2

 

Теоретичен сръбски  и хърватски език

2825                                                                      Добър 4.00

2915                                                                      Добър 3.50

896021                                                                  Добър 3.50

                     

Теоретичен словашки език

2873                                                                      Среден 3.00

2886                                                                      Добър  3.50