Платен стаж в Летния семинар по българистика

 

Уважаеми колеги,

Летният семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти предлага на студентите и докторантите от Факултета по славянски филологии възможност за платен стаж като сътрудник.

Семинарът ще се проведе от 14 юли до 3 август 2024 г. в с. Лозен и осигурява:

  • работа на пълна работна заетост със заплащане;
  • нощувки и изхранване в рамките на Семинара;
  • образователни екскурзии в България;
  • общуване със студенти и докторанти от над 20 държави в Европа и Азия, които споделят сходни интереси;
  • шанс за творческа изява.

Изисквания към кандидатите:

  • добро говоримо и писмено владеене на английски език;
  • комуникативност и желание за работа в екип.

Владеенето на друг славянски език, техническата грамотност с аудио-визуална техника и опитът в сферата на анимацията ще се считат за предимство.

 

Моля, подавайте своите автобиографии (CV) на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 31 май 2024 г.

 

Летен семинар по български език и култура

Дарение на авторски издания за участниците в Летния семинар по българистика