КРИТИКА НА ПРЕВОДА

 

Доц. д-р Дария Карапеткова

 

Анотация

Курсът по критика на превода си поставя за цел да изработи способности за оценка на преводен текст (собствен и чужд) въз основа на набор от изисквания, на които той трябва да отговаря. Дисциплината подпомага изграждането на аргументирани критерии въз основа на богат набор от типови ситуации и действителни примери от практиката. Насърчава се самостоятелното мислене, подкрепено от теоретични познания. Обучението е структурирано около тематични ядра и засяга най-разпространените и дискусионни преводачески проблематики, валидни при работата с различни езици.

           

Форма на оценяване: устен изпит.

 

 

Тема:

 

Брой часове

1.

Превод и политическа коректност

3

2.

Преводът с рекламна цел

2

3.

Диалектът в художествената литература

3

4.

Превод и стилов регистър

3

5.

Бележките под линия

2

6.

Остаряване и архаизиране на превода

2

7.

Буквализъм и случаи на непреводимост

2

8.

Реалии

3

9.

Редакторският прочит и критерият за гладкост

2

10.

Пунктуация и лични местоимения

2

11.

Транскрибиране на имена

2

12.

Коментар и оценка на преводен текст

2

13.

Работилница по критика на превода

2

 

ЛИТЕРАТУРА:

 

Андрейчин, Любомир и Въгленов, М. Изговор и транскрипция на чужди именав българския език. С.: Наука и изкуство,1974.

Басат, Емил. Преводът-лица и маски. С.: Райндал, 2007; книга 2 - С.: Панорама, 2010.

Берман, Антоан. Преводът и буквата или странноприемница за далечното. Пр. от френски Румяна М. Станчева. С.: Панорама плюс, 2007.

Врина-Николов, Мари. Отвъд пределите на превода. Пр. от френски Румяна Станчева. С.: Колибри, 2004.

Данчев, Андрей. Българска транскрипция на английски имена. С.: Изток-Запад, 2010.

Железарова, Радост. Лингвистични проблеми и грешки в превода от славянски езици на български. С.: Стилует, 2016.

Карапеткова, Дария. За превода. С.: Колибри, 2016.

Карапеткова, Дария. Ботуша в българската литературна мода. С.: Сиела, 2012.

Колектив. Официален правописен речник на българския език. С.: Просвета, 2012.

Костова, Мария, Борис Парашкевов, Мирена Славова, Недялка Георгиева, Маргарета Димитрова. Корективен речник на чужди думи в българския език. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

Кънчев, Иван. Българска транскрипция на испанските имена. С.: Хейзъл, 2000.

Найденова, Йонка. Българска транскрипция на унгарски имена. С.: Унгарски културен институт, 2016.

Парашкевов, Борис. От дума на дума... Занимателна лексикология. С.: Изток-Запад, 2017.

Парашкевов, Борис. Българска транскрипция на немски имена. С.: Изток-Запад, 2015.

Флорин, Сидер. В словесните дебри. С.: Народна просвета, 1990.