Преводачи

 

PR и реклама

 

Катя Атанасова

 

 

Курсът има за цел да въведе в проблематиката на ПР и рекламата като научни дисциплини от една страна и да запознае с някои основни стратегии, както и с добри примери в практиката им. Той има за цел и да изгради някои базови умения за комуникация на продукт, личност или корпорация, важни за бъдещата професионална реализация на студентите.

 

 

Лекции

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Основи на рекламата – виждания, връзка с други форми на комуникация, задачи

2

2.

Основи на рекламата – видове реклама

2

3.

Реклама и ПР – прилики и разлики, предимства и недостатъци

2

4.

Основи на ПР – история и практика на връзките с обществеността

2

5.

ПР – основни комуникационни техники

2

6.

ПР и репутация – изграждане на имидж

2

7.

Пр днес. Нови форми на ПР

2

8.

Марките – преди и сега

2

9.

История на някои от най-известните марки в света – рекламни стратегии

2

10.

История на някои от най-известните марки в света – рекламни стратегии

2

11.

Топ 10 на най-добрите рекламни кампании на десетилетието – анализ и коментари

2

12.

Променящият се свят на рекламата. Българската реклама в един глобален контекст

2

13.

Създаване на пр кампания за нов продукт – по избор от студентите

2

14.

Създаване на нова марка – рекламна агенция, избор на име, сфери на дейност, стратегически посоки за развитие

 

15.

Обсъждане на предложенията, анализ и коментари

 

 

 

Форми и методи на оценяване: Събеседване/текст върху проблематиката на курса

 

Литература:

 

Новите правила в маркетинга и рекламата, Дейвид Скот, С. 2009
Бащата на манипулацията, Лари Тай, С. 2010
Ефективен ПР, Скот Кътлип, Алън Сентър и Глен Бруум, С.2007
Психология на рекламата, Вит Ценьов, С 2007
Десетте божи заповеди на рекламата, Боб Гарфийлд, С. 2006
How to Catch the Big Idea, Ralf Langwost, Germany, 2004

 

 

 

Erica Leoni


italian

 

Il corso di traduzione e adattamento linguistico si basa sull'editing di testi e traduzioni in lingua italiana con numerose esercitazioni, consigli e tecniche su come lavorare i testi scritti, trovare gli errori e i refusi, con l'obiettivo di migliorare la resa espressiva, affrontando problemi di adattamento linguistico.

 

 

 

 


 

АРАБСКИ ПРОФИЛ с ръководител доц. д-р Цветомира Пашова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Специфичните курсове за профила са:

Специализиран превод арабски-английски-арабски,

Специализиран превод арабски-български-арабски,

Текстовост и преводна еквивалентност,

Художествен превод арабски-български,

Консекутивен превод арабски-български-арабски,

Симултанен превод арабски-български-арабски,

Софтуер за компютърно подпомогнат превод

 

Сред преподавателите по тези дисциплини са: Мая Ценова, Веселина Райжекова, Христина Чобанова, Мира Попова.

Преподавател: Ерика Леони


 

italian

 

Курсът “Превод и стилистична адаптация” се основава на редактиране на текстове, преведени на италиански език, както и на редица упражнения, съвети и техники за работа с писмен текст. Дисциплината разглежда въпроси, свързани с откриване на правописни и стилистични грешки с цел подобряване на изказа, както и с решаване на проблемите на стилистичната адаптация.

 

 

 

 


Български преводачи

 

Милена Лилова

 

Целта на дисциплината е да запознае магистрантите с най-големите постижения на българските преводачи. Работи се основно с английски, руски и френски език.

 

Семинарни упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Увод в дисциплината, кратък обзор на историята на съвременния превод в България и постиженията на най-изявените български преводачи. Набелязване на основните проблеми и трудности при превод на класически произведения на световната литература на български език.

4

2.

Среща с И. Василева – проблеми и трудности при превода на “Одисей” на Дж. Джойс

2

3.

Среща с Леда Милева, разговор за превода

 

2

4.

Григор Ленков – Ф. Тютчев

2

5.

Григор Ленков – “Е. Онегин”, преглед на останалите преводи на произведението

2

6.

С. Флорин и С. Влахов, статии, преводи (“Трима в една лодка...”, “Трима на бумел”)

2

7.

Д. Подвързачов – преводаческа дейност, “Мъртви души”

2

8.

Георги Михайлов – Е. По

2

9.

М. Булгаков на български – “Майсторът и Маргарита+

2

10.

Тодор Нейков - "Дон Кихот"

2

11.

“Българските” сонетите на Шекспир – В. Петров, Вл. Свинтила, Ал. Шурбанов. Влиянието на преводите на С. Маршак. Преводите на пиесите на Шекспир. Гео Милев и В. Петров.

2

12.

Среща с издатели на преводна литература

2

13.

Светомир-Иванчевия “Швейк”. Среща и беседа с проф. Б. Биолчев

2

14.

“Божествена комедия” – традиции и приемственост в превода на европейска класика

2

 

Заб. Срещите с издатели и преводачи се провеждат с оглед интересите на студентите и езиците, които те владеят. Поканените събеседници се менят през годините.

 

 

Форми и методи на оценяване:

Оценяването става въз основа на участието на магистрантите в обсъжданията, на презентациите, които те правят на преводите на определени творби и преводачи на български език, както и въз основа на устния изпит, който предполага да подгонят анализ на преводна стихотворна творба на български език.