ДО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ

ОТ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка с провеждането на годишното Общо събрание на Факултета по славянски филологии обявявам вторник, 13.11.2012 г., за присъствен, но неучебен ден.

Надяваме се, че студентите ще оползотворят свободното време в новоремонтираната библиотека на Факултета.

 

С уважение:

Проф. дфн Панайот Карагьозов,

Декан на ФСлФ

 

09.11.2012 г.