IN MEMORIAM

Доц. д-р Лили Маринова Лашкова

(7.09.1943 – 14.06.2013)

 

В лицето на доц. д-р Лили Маринова Лашкова българската и международната научна и славистична общност загуби един от своите най-уважавани членове.

 

Доц. д-р Л. Лашкова е автор на десетки статии, учебници и монографии от областта на езиковедската сърбо-хърватистика и на съпоставителното, сравнително-историческото и типологическото славянско езикознание. Тя бе превъзходен познавач на сърбо-хърватския език, рядко ерудиран и широко скроен учен езиковед, авторитетен преподавател. Л. Лашкова е автор на десетки научни публикации: студии, монографии, учебници, статии, доклади на научни конференции. Изнася лекции в престижни университети, сред които са Ягелонският университет в Краков, университетите в Белград, Братислава, Загреб.

 

Лили Лашкова е водещото име в българската сърбо-хърватистика, с утвърдени позиции както в българската наука, така и в лингвистиката изобщо.

 

Ще запомним доц. д-р Лили Лашкова като сърдечен и отзивчив човек, незаменим колега, учител и приятел.