Направление “Теория на литературата” в Институт за литература, БАН

Катедра „Теория и история на литературата”, СУ „Св. Климент Охридски”

 

 

Конференция в рамките на проект

“Методологически проблеми на литературознанието”

 

Тема на конференцията: ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО

25 и 26 ноември 2010

ПРОГРАМА

 

25 ноември – Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”vv2

Сутрешно заседание

Водещ: Миряна Янакиева

 

10.30 – Иван Младенов - Извънлитературното. Знак и концептуализиране

10.50 – Пламен Шуликов - Литературно-техническа комбинация: първата любов на

Хенри Форд и двата любовни романа на Херман Гьоринг

11.10 - Евдокия Борисова - Музеят и куфарът. Металитературният Орхан Памук

11. 30 - Станислав Симеонов – Литературата в ефира

11.50 – 13.30 - Дискусия

 

 

Следобедно заседание

Водещ: Рая Кунчева

 

14.30 - Яни Милчаков, Пламен Шуликов, Евдокия Борисова - Представяне на идея за проект

на тема "Паралитературата" (мултимедийна презентация)

14.50 - Тодор Христов Теория на литературата без литература

15.10 - Димитър Камбуров - За извънлитературността в литературната интерпретация

15.30 - Дарин Тенев – Негативност и удвояване в литературната творба. Начални скици.

15. 50 – 17.30 – Дискусия

 

26 ноември – Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

Сутрешно заседание

Водещ: Иван Младенов

 

10.00 - Рая Кунчева – В. Дилтай: свързаността на живота е основно понятие

в хуманитарните науки

10.20 - Еньо Стоянов – Социални „вселени” и субкултурни практики

10.40 - Андрей Ташев – Между случайност и необходимост (Опит върху идеята на

Чарлс Пърс за "effete mind")

11.00 - Александър Панов Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането

11.20 – 13.00 - Дискусия

 

 

Следобедно заседание

Водещ: Александър Панов

 

14.00 - Миряна Янакиева – Дон Жуан или за границите на литературата и музиката

14.20 - Петя Абрашева Образ и литература

14.40 - Дария Карапеткова – Графитите на Генуа: стенна литература с много примеси

15.00 - Амелия Личева Книги и читатели: какво ни казват ежедневниците от 1992 г.

15.20 – 17.00 - Дискусия