СИД

БИБЛЕЙСКИ СЮЖЕТИ В ЛИТЕРАТУРАТА И В КИНОТО

 

bible

 

Проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Целта на курса е да запознае студентите с библейските сюжети и техните странствания в различни литератури, да им покаже различните превъплъщения на един и същ мотив в различни контексти. В началото те ще бъдат запознати с известни библейски сюжети във фолклора на ханаанските народи, в Корана и в Талмуда. За студентите е важно да разберат, че голяма част от библейските сюжети са много по-стари от записаните библейски текстове и са познати и имат различни версии у различните народи. По-нататък първата част на курса е посветена на библейските сюжети в различни средновековни литератури и жанрове. Разглежда се сюжетът за Сътворението в Шестоднев на Йоан Екзарх и в различни хроники в съпоставка с начина, по който е представен в книга Битие. Представени са някои апокрифи и мотивите в тях, също в съпоставка с билейските текстове, като се прави анализ на особеностите на тяхната стилистика и поетика, на идеите заложени в тях и на начините на тяхното разпространение. Специално внимание се обръща на апокрифа за Йов в съпоставка с книга Йов и на големите въпроси за отношенията между човека и Бога и за диалога между тях. Разглеждат се митологичните персонажи в апокрифите и представите на хората за света, които те отразяват.

 

Втората част е посветена на библейските сюжети в модерната литература и начините на тяхното реализиране. Предвижда се тук активни да бъдат студентите и те да представят повечето теми, след като получат насоки на какво да обърнат внимание. Разглежда се темата за Йов и Фауст, за библейските мотиви у Достоевски, за избранничеството и вярата в романа на Томас Ман „Йосиф и неговите братя”, за Христос и Пилат в „Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков, за Апокалипсиса в „Името на розата” на Умберто Еко, за вярата и страданието в „Последното изкушение” на Никос Казандзакис, за цар Давид в „Бог знае” на Джоузеф Хелър, за пророк Илия в „Петата планина” на Пауло Куелю, интерпретацията на библейските сюжети в „Книга Апокрифи” на Карел Чапек. Разглеждат се и някои филми, които екранизират известни романи или други филми по библейски сюжети, които се опитват да ги представят достоверно, или пародии като „Животът на Брайън”. Ако има възможност, се осъществява прожекция на филм, който после се коментира.

 

ПРОГРАМА

 1. Библейски сюжети и техните превъплъщения.
 2. Библейски сюжети във фолклора на ханаанските народи, в Корана и в Талмуда.
 3. Библейски сюжети в средновековната литература. Сътворението в книга Битие, в Шестоднев на Йоан Екзарх и в различни хроники.
 4. Апокрифи и тяхното разпространение. Апокрифи за патриарсите.
 5. Апокрифът „Заветът на Йов” в съпоставка с книга „Йов” и темата за отношенията между човека и Бога и за диалога между тях.
 6. Библейски сюжети в модерната литература. Сюжетът за Йов и „Фауст” на Гьоте. Библейските мотиви у Достоевски.
 7. Романът на Томас Ман „Йосиф и неговите братя”.
 8. Христос и Пилат в „Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков.
 9. Христос и Лазар в „Последното изкушение” на Никос Казандзакис.
 10. Апокалипсисът в „Името на розата” на Умберто Еко.
 11. Интерпретацията на библейските сюжети в „Книга Апокрифи” на Карел Чапек.
 12. Интерпретация на старозаветни личности в модерната литература. Цар Давид в „Бог знае” на Джоузеф Хелър, Пророк Илия в „Петата планина” на Пауло Куелю.
 13. Библейски сюжети в киното. Интерпретации на литературни творби - „Името на розата” на Ано, „Последното изкушение” на Скорсезе.
 14. Филми, които възпроизвеждат основни библейски сюжети.
 15. Филми, които пародират библейски сюжети – „Животът на Брайън” на Тери Джонс.

 

Заб. Темите от модерната литература са примерни и насочващи, а не задължителни. Студентите могат да пишат по някои от тях или за други произведения, в които са интерпретирани библейски сюжети или идеи.

 

Моля, студентите, които изберат курса, да ми пишат на електронния адрес

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) , за да можем да се уговорим за удобно време за провеждането му.