КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 година

 

erasmus7

 

Факултетът по славянски филологии обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност по програма „Еразъм+”

 

И тази година кандидатстването ще става по електронен път.

Срокът за кандидатстване е от 22 февруари до 6 март (до 12 ч.). След това електронната платформа ще бъде затворена.

 

 Електронната платформа е на адрес http://erasmus.uni-sofia.bg, бутон „Регистрирай се сега“. За достъп до електронната система студентите и докторантите вписват потребителското си име и парола от СУСИ.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба (свободен текст; университетите, за които се кандидатства, да бъдат посочени в желания от студента ред).

2. Мотивационно писмо.

3. CV – европейски формат.

4. Академична справка.

5. Документ (академична справка, диплома, сертификат) за владеене на езика на страната, за която се кандидатства (или езика, на който се води обучението).

 

Ако някой от документите не бъде приложен, кандидатурата на съответния студент няма да се разглежда. 

 

Списък с университети

 

Критерии за допустимост

 

Декларация за участие

 

Индивидуални грантове

 

Общата информационна среща за студентите и докторантите, които тази година ще кандидатстват по „Еразъм+“, ще се състои на 22 февруари от 14 до 17 часа в Аулата на Софийския университет.