ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И ИТАЛИЯ:

ИСТОРИЯ И ПАМЕТ

(Спецкурс)

 

ТЕМИ:

1. Последната година от живота на П.П. Славейков като проблем на литературната история: фактите срещу канонизираната версия

 1. П.П. Славейков и С.С. Бобчев: историята на една вражда
 2. Пенчо Славейков и Славянския събор 1910 г.
 3. „Изгнанието” на П.П. Славейков: преосмисляне на една литературна легенда
 4. „Любовта своето не дири” (П.П. Славейков и М. Белчева)
 5. Италия и италианската литература в творчеството на П.П. Славейков (цитати, алюзии, реминисценции)
 6. „Швейцария ли?” П.П. Славейков и М. Белчева в Италия (последните месеци от живота на поета). Топосите на „Вечния град”.
 7. Джакомо Леопарди и Пенчо Славейков
 8. Темата за смъртта в поезията на П.П. Славейков. „Топография” на смъртта. Смърт и гроб.
 9. Смърт в Брунате. Траектория на последното пътуване
 10. Погребението и проблемът за „последната воля” на поета. „Псалом на поета” като „завещание”.
 11. Посмъртното „увенчаване”. Историята на една мистификация.
 12. Литературният кръг като носител на паметта за поета. Скрити механизми и публични жестове. Ролята на Боян Пенев като „привилегирован канонизатор”.
 13. Брунате в българската литература и култура
 14. Паметта за Пенчо Славейков в Италия: знаци и истории

 

 

27 юни 2017, София                                             Доц. д-р Емил Димитров