272

 

Факултет по славянски филологии

Свободноизбираеми дисциплини – втори етап

 

Уважаеми студенти, приключи първият етап за избор на СИД-ове през СУСИ за редовно обучение. Всички, които са участвали през първия етап на капманията, но избраният от тях СИД не е събрал необходимия брой студенти и не стартира, трябва да изберат през системата СУСИ – https://susi.uni-sofia.bg - един от СИД-овете, които са посочили като резервен, и това да стане в периода от 11-ти до 30-ти октомври включително.

 

Списък на всички свободноизбираеми дисциплини, които са събрали необходимия брой студенти и ще се проведат през зимния семестър на 2017/2018 академична година:

 

Българска филология

Библейски сюжети в литературата и кинотопроф. дфн Искра Христова-Шомова (ще се провежда във вторник от 9.00 ч. в каб. 144)

Дискурс и дискурсна компетентностпроф. д-р Ангел Петров

Образование и мултикултурализъмпроф. д-р Владимир Атанасов (вторник от 16.30 ч. в каб. 247А)

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекстгл. ас. д-р Людмила Берковска (четвъртък от 9 ч. в каб. 247А)

Антропология на съвременносттадоц. д-р Веселка Тончева (петък, 18 ч., 137 ауд.)

Пенчо Славейков и Италия: история и паметдоц. д-р Емил Димитров (четвъртък, 18 ч., 148 ауд.)

Женските персонажи и българската възрожденска белетристика – д-р Марияна Кирова (сряда, 18 ч., 136 ауд.)

История на славянската писменост до XIII век.проф. д-р Андрей Бояджиев (четвъртък, 18 ч., 144 каб.)

 

Руска филология

Съвременният политически дискурс и проблемите на преводадоц. д-р Силвия Петкова

Приложна лингвистика (електронни езикови ресурси)доц. д-р Красимира Петрова

 

Балканистика

Славянската книга на Балканите – Балканистика доц. д-р Петко Петков

 

 

Нестартиращи курсове:

Библейски теми и мотиви в преводите на англоезичната проза – д-р Мария Пилева

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен 

 

За проблеми при избора на СИД можете да се обръщате към инсп. Емилиян Николов – каб. 132, 2-ри етаж, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , тел. 9308 387.