ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност  Българска филология, задочно обучение,

м. януари - февруари 2021 г.

 

 

1 курс

Теория на литературата – доц. д-р Т. Христов, 17.01.2021 г., 10 ч.

Общо езикознание - доц. д-р. М. Александрова, 23.01.2021 г., 10 ч.,  Zoom

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 10.02.2021 /променена дата/. За справки и допълнителна информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Езикова култура – доц. д-р В. Миланов, 13.02.2021 г., контакт с доц. Миланов - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

2 курс

Старобългарски език - гл. ас. д-р Д. Пеев, 30.01.2021., 9 ч.

Руска литература на 19 век - доц. д-р  Р. Парашкевова, 13.02.22021, 9.30 ч., Скайп

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова, 24.01.2021 г., 11 ч.

 

3 курс

Диалектология на българския език -  проф. д-р Вл. Жобов, 30.01.2021, 10 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици - проф. д-р В. Гешев, 23.01.2021, 10 ч.

Литература на Българското възраждане - доц. д-р Н. Александрова, 16.01.2021, 10 ч.,  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2255

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р  Е. Христова, 6.02.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45293

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 17.01.2021, 11 ч.

Българска лексикология – доц. д-р Н. Сталянова, 25.01.2021, 9 ч.

Българска литература от Освобождението до I световна война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова, 15.02.2021, 9 ч. - линк към скайп, където ще се проведе изпитът: 

https://join.skype.com/h2W8MEEngjtp

 

 

5 курс

История на българския език – гл. ас. д-р Д. Пеев, 31.01.2021, 9 ч

Методика на обучението по литература /МОЛ /- проф. дпн А. Дамянова, 23.01.2021, 9 - 12 ч. - дистанционно

 

СИД

Руски език – 16.01.2021, 10 ч.

хон. ас. Людмила Павлова

 

Сръбски и хърватски език – 23.01.2021, 11 ч.

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славянските отречени книги – 23.01.2021 г.,

10 ч.

проф. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Публична реч - 25.01.2021, 11 ч.

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Християнската култура и писането на история по българските земи – 30.01.2021, 11 ч.

гл.ас. д-р Димитър Пеев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.