График за провеждане на свободноизбираемите дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г.

Българска филология, задочно обучение

 

1.

Християнските празници – интердисциплинарен

проф. дфн Искра Шомова – 13, 14, 15, 16.02.2021 от 9 ч.

 

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51829

 

2.

Синтаксис, прагматика, комуникация - интердисциплинарен

проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова –

16, 17.02.2021 от 9 до 13 ч.,

18.02.2021  – цял ден

еzik.bg:

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=317

 

3.

Приключения на чувствата във възрожденската литература - интердисциплинарен

доц. д-р Надежда Александрова 15, 16. 17.02.2021 от 9.30 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=23270

4.

Българи и източни славяни – културни взаимодействия /11 – 19 век/ - интердисциплинарен

доц. д-р Илиана Чекова – Димитрова –

3, 4, 5, 6.02.2021 от 8.30 ч.

Скайп:

Илиана Чекова

5.

Семинар по българска литература. Новият училищен канон

доц. д-р Бойко Пенчев

15, 16, 17, 18.02.2021 г. от 9 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51816

 

6.

Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

доц. д-р Тодор Христов –

10, 11, 12, 13.02.2021 от 9 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51822

7.

Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации

доц. д-р Николай Вуков –

18 и 19.02.2021 /цял ден/ от 9 ч.

Скайп:

nikolai.vukov

8.

Мит и фолклор. Модели на свят - интердисциплинарен

гл. ас. д-р Мария Илчевска – 16, 17, 18, 19.02.2021 от 14 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51844

9.

Дигитален хуманизъм и литературно образование - педагогически

гл. ас. д-р Наталия Христова –

13 и 14.02.2021 – започва на 13.02. от 14.30 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51812