Учебна година: 2021/2022

Катедра по руски език

Сесия: септемврийска

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

02.09.2022

09 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, писмен и устен изпит

 

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

02.09.2022

10 ч.

126

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, писмен и устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

02.09.2022

09 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 1-ва група, писмен и устен изпит

 

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

02.09.2022

10 ч.

126

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 2-ра група, писмен и устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

25.08.22 г.

10 ч.

134 А

Руска филология

1

Странознание на Русия

Проф. д-р Ростислав Станков

 

01.09.2022

10 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, писмен и устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

 

02.09.2022

10 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – IV част, 1 + 2 група, писмен и устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

25.08.22 г.

10 ч.

128

Руска филология

2

Съвременен руски език. Фонетика.

Проф. д-р Татяна Алексиева

 

23.08.22 г.

11 ч.

128

Руска филология

2

Увод в теорията на превода

Доц. д-р Силвия Петков

 

26.08.22 г.

10 ч.

134 А

Руска филология

2

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

02.09.22 г.

10 ч.

134 А

Руска филология

2

История на руския книжовен език

Доц. д-р Цветана Ралева

 

25.08.22 г.

09 ч.

125

Руска филология

3

Практически руски език –V част, 1 + 2 група, писмен и устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

26.08.22 г.

09 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език –VI част, 1 + 2 група, писмен и устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

02.09.22 г.

10 ч.

135

Руска филология

3

Съвременен руски език. Лексикология.

Доц. д-р Надежда Делева

 

 

24.08.22 г.

09 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Морфология.

Доц. д-р Красимира Петрова

 

 

02.09.22 г.

10 ч.

135

Руска филология

3

Превод на специализирани текстове

 

Доц. д-р Надежда Делева

26.08.22 г.

10 ч.

128

Руска филология

3

Устен превод 1 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

 

26.08.22 г.

10 ч.

128

Руска филология

3

Устен превод 2 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

 

01.09.22 г.

10 ч.

126

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – I част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

 

01.09.22 г.

10 ч.

126

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – II част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

 

31.08.22 г.

10 ч.

125

Руска филология

3

Теория и практика на превода

 

Гл. ас. д-р Анна Баранова

26.08.22 г.

09 ч.

125

Руска филология

4

Практически руски език –VII част, писмен и устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

25.08.22 г.

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език –VIII част,  писмен и устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

31.08.22г.

10 ч.

125

Руска филология

4

Съвременен руски език. Синтаксис.

 

Гл. ас. д-р Анна Баранова

23.08.22 г.

09 ч.

128

Руска филология

4

Съвременен руски език. Прагматика.

Доц. д-р Силвия Петкова

23.08.22 г.

12 ч.

128

Руска филология

4

Превод на медийни текстове

 

Доц. д-р Силвия Петкова

02.09.22 г.

12 ч.

134 А

Руска филология

4

Превод на текстове от сферата на туризма

Доц. д-р Цветана Ралева

02.09.2022 г.

09 ч.

125

Руска филология

4

Превод на фразеология

Гл. ас. д-р Елена Раденкова

25.08.22 г.

10 ч.

126

Руска филология

4

Стилистика на руския език

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

02.09.2022 г.

10 ч.

126

Руска филология

2,3,4

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

Доц. д-р Илка Бирова

25.08.22 г.

10 ч.

126

Руска филология

3,4

СИД „Езикът и стилът на интернет“

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

01.09.22 г.

10 ч.

127

Славянска филология

2

Руски език – I част

Хон. доц. Ценка Досева

01.09.22 г.

10 ч.

127

Славянска филология

2

Руски език – II част

Хон. доц. Ценка Досева

01.09.22 г.

10 ч.

127

Славянска филология

3

Руски език – III част

Хон. доц. Ценка Досева

29.08.22 г.

10 ч.

124

Българска филология, редовно обучение

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

29.08.22 г.

10 ч.

124

Българска филология, редовно обучение

1

Руски език (факултатив)

Хон. ас. Силвия Ганчева