Катедра по руски език – руски език в други факултети

Семестър: летен

Учебна година: 2021/2022

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

20.06.2022

 

09 ч.

 

124

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

Втори език, руски - А.1.2

Доц. д-р Красимира Петрова

 

16.06.2022

 

10 ч.

127

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

Втори език, руски - А.2.2

Хон. ас. Людмила Павлова

14.06.2022

14 ч.

124

„Туризъм“, ГГФ

1

„Руски език като втори чужд“

Хон. ас. Виолета Миланова

13.06.2022

17.30 ч.

124

„Туризъм“, ГГФ

2

„Руски език като втори чужд“

Хон. доц. Ценка Такова

22.06.2022

 

 

 

12 ч.

125

„Туризъм“, ГГФ

4

„Руски език като втори чужд“

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

14.06.2022

10 ч.

127

„Социални дейности“

2

Руски език

Хон. ас. Любомир Жилев