КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

Семестър: летен

Учебна година:  2021 - 2022

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподава-

тел

13.06.

2022

10 ч.

247А

Славянска филология

Методика на обучението по

литература

Проф. д-р Владимир Атанасов

14.06. и 15.06.

2022

10 ч.

247А

Славянска филология,

Българска филология РО

СИД

Проф. д-р Владимир Атанасов

12.06.

2022

 

От 10 до 13.15 ч.

148

Българска

филология,

3 к., РО

Методика на обучението по литература

Проф. дпн Адриана Дамянова

20.06.

2022

11 ч.

147А

Славянска филология

Методика на обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

20.06.

2022

11 ч.

147А

Славянска филология, Българска филология РО

СИД

Доц. д-р Деспина Василева

До 27.06.

2022

До 15.06. (СФ), а до 27.06. (БФ и РФ) да  предадат разработките в Мудъл

Задание в Мудъл,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Българска филология, 4 к., РО, Руска филология, 4 к., Славянска филология

Приобщава-що образование

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

До 14.06.

2022

До 14.06.

2022 да се изпращат разработките

До 14.06.

2022 да се изпращат разработките на amavrova@slav.uni-sofia.bg

Руска филология,

4 к.

ИКТОРДС

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

21.06.

2022

10 ч.

247 А

Руска филология,

3 к.

Методика на обучението по руски език 2 част

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

07.06. и 14.06.

2022

14.30 ч.

Мудъл

Руска филология,

3 к.

СИД

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

13.06.

2022

От 14 до 14.30 ч.

Информация за изпита - на страницата на дисциплината в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72077

Предаване на портфолио -

БЛОК 4 (между автобусни спирки "Плиска" и   "Студентски общежития"), ет. 2, зала 200

Българска филология,

3 к., РО

Психология

 

(портфолио/ курсова работа + казус от училищния живот)

 

 

Проф. дпсн Йоана Янкулова

15.06.

2022

10 ч.

148

Българска филология,

2 к.,  РО

Педагогика

Проф д-р Радка Василева

13.06.

2022

13 ч.

247А

Славянска

филология

Психология

Гл. ас. д-р Василка Баничанска

25.06.

2022

10.30

147А

МП „ОБЕЛСУ“

Дискурсът на методическите изследвания

Проф. д-р Ангел Петров