Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

летен семестър на уч. 2021/2022 г.

 

 

Палеобалкански езици, Балканистика, IV курс - 14.06., 11 ч., 134 к.

Общо езикознание, Българска филология, I курс (1+2) - 27.06., 10 ч., 134 к.

Общо езикознание, Българска филология, I курс - 28.06., 10 ч., 134 к.

Общо езикознание, Българска филология, I курс - 29.06., 10 ч., 134 к.

Старогръцки език, Балканистика, I курс - 17.06., 10:30 ч., 134 к.

Сравнително балканско литературознание, I част, Балканистика, 4 курс, проф. Румяна Станчева - 20 юни 2022, понеделник, 10 ч., 134 ауд.

История на Византия, Балканистика, I курс - 23.06., 10:30 ч., 134 к.

Новогръцки език, Балканистика, IV курс - 13.06., 14 ч., 134 к.

Албански език, Балканистика, IV курс - 29.06., 15 ч., 134 к.

Румънски език, Балканистика, I курс - 16.06., 10 ч., 151 к.

Съвременни лингвистични теории, Балканистика, I курс - 28.06., 10 ч., 131 к.

Религии и култове на Балканите, Балканистика - 15.06., 14:30 часа, 134 к.

Новогръцка литература, Балканистика, IV курс - 16.06., 10:30 ч., 134 к.

Ареална лингвистика, Балканистика, ІІ курс - 22.06., 10 часа, 134 к. (представяне на курсови работи); 23.06., 10 часа, 151а (устен изпит)

Славянска филология, І курс, Общо езикознание ІІ част: 19.6, неделя, 12,30 часа, 151а, бохемисти, словакисти, сърбохърватисти (устен изпит); 21.6, вторник, 10 часа, 151а, полонисти и украинисти (устен изпит)

Съвременен български език, Балканистика, III курс - 13.06., 134 к.

Балканистика, Албански език, първи курс (І част), 22 юни, 14:00, зала 151;

Балканистика, Албански език, втори курс (ІІІ част), 15 юни, 10:00, зала 151.

Румънски език - Балканистика 2 курс, 13.06 - 13:00 ч.,  кабинет 151А;

Румънска литература I част - 14.06, кабинет 151А, 13:00 часа. - Балканистика 2 курс и РФ 3 курс;

Румънски език, Балканистика 3 курс, кабинет 151А, 13:00 часа.