Учебна година:  2021/2022

Поправителна  сесия

Катедра по славянско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

15.08.2022

11.00

154 к.

Славянска филология  – първи курс

Увод в славянската филология

Проф. дфн Найда Иванова

15.08.2022

11.00

154 к.

СФ – сръбска и хърватска филология

История на сръбския и хърватския книжовен език

Проф. дфн Найда Иванова

15.08.2022

11.00

154 к.

Славянска филология

Проблеми на славянската езикова контактология

Проф. дфн Найда Иванова

1.09.2022

10.00

109 к.

Сръбска и хърватска филология

Прагматика на сръбски  и хърватския език

Гл. ас. д-р Росица Стефчева

1.09.2022

10.00

 

 

Синтаксис на сръбския и хърватския език

Гл. ас. д-р Росица Стефчева

19.08.2022

11.00 ч

109 к.

Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски – първи курс

Доц. д-р Димка Савова

29.08.2022

 

 

 

30.08.2022

 

10.00 ч

 

 

 

9.30 ч.

149

 

 

 

149 к

Полска филология

Практически полски език първи курс – първа част

 

Практически полски език първи курс –втора част – първи курс – писмен и устен

Гл. ас. д-р Витка Делева  гл. ас. д-р Жана Станчева

 

Гл. ас. д-р Витка Делева

26.08.2022

 

 

 

27.08.2022

10.00

 

 

 

10.00

149 к.

 

 

 

149 к.

Полска филология

Практически полски език –четвърти курс

 

 

Съвременен полски език – морфология

Доц. д-р Диляна Денчева

 

 

Доц. д-р Диляна Денчева

30.08.2022

 

 

31.08.2022

14.00

 

 

10.00.

149 к.

 

 

149 к

Полска филология

Практичски полски език – трета и четвърта част

 

 

Гл. ас. д-р Жана Станчева и ас. Васил Гешев, лектор Жанета Павлович

29.08.2022

 

 

2.09.2022

14.00

 

 

10.00

 

Полска филология

Практически полски език – шеста част -трети курс – писмен

 

Практически полски език – шеста част -трети курс – устен

Ас. Аугусто Ечевери

29.08.2022

 

 

2.09.2022

13.00

 

 

9.00

149

Полска филология

Работа с текст на полския език – първа част  - втори курс

 

Работа с текст на полския език –втора част  - втори курс

Ас. Аугусто Ечевери

            

1.09.2022

 

10.00

149 к.

Полска филология

Съвременен полски език –фонетика и фонология

Гл. ас. д-р Витка Делева

1.09.2022

 

 

 

 

 

31.08.2022

8.30

 

 

 

 

 

8.30

437к.

 

 

 

 

 

437  к.

Словашка филология

Практически словашки език – първи, втори, трети, четвърти и пети курс от първа до десета част

 

Съвременен словашки език – морфология на словашкия език – втори курс

 

Съвременен словашки език – синтаксис и семантика на словашкия език – трети  курс

доц. д-р Величко Панайотов, гл. ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

 

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

 

гл. ас. д-р Диана Иванова

1.09.2022

10.00

154 к.

Чешка филология

Историческ а граматика на чешкия език – четвърти курс

 

Прагматика на чешки език

Проф. дфн М.Младенова

26.08.2022

9.00

428 к.

Украинска филология

Практически украински език – пета част- трети курс

гл.ас. д-р Райна Камберова

24.08.2022

9.00

153 к.

Украинска филология

Стилистика на украинския език

Гл.ас. д-р Райна Камберова

25.08.2022

9.00

153 к

Украинска филология

Прагматика на украинския език

Гл.ас. д-р Райна Камберова

29.08.2022

13.00

160-Б

Чешка филология

Съвременен чешки език – словообразуване  и лексикология – трети  курс

Доц. д-р Цветанка Аврамова

29.08.2022

13.00

160-Б

Славянска филология

Съпоставително  славянско словообразуване – пети курс .

Доц. д-р Цветанка Аврамова

29.08.2022

13.00

160-Б

Чешка филология

Стилистика на чешкия език – пети курс

Доц. д-р Цветанка Аврамова

29.08.2022

13.00

160-Б

Чешка филология

Съвременен чешки език – синтаксис  и семантика – трети курс

Доц. д-р Цветанка Аврамова

1.09.2022

10.00ч

154

Славянска филология

Сравнителна граматика на славянските езици

Проф. д-р В. Гешев

 

 

Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.