Теория на литературата

летен семестър на уч. 2021/2022 г.

 

 

19.06. - Испанска филология, 155 к.

26.06. - Славянска филология, 155 к.

27.06. - Италианска филология, Скандинавистика, 155 к.

29.06. - Португалска филология, 155 к.

5.07. - Румънска филология, 155 к.

6.07. - Френска филология, Новогръцка филология, 155 к.

7.07. - Немска филология, 155 к.

28.06. – Българска филология, 4 група, 9 часа, 155 к.

04.07. - Българска филология, 1 група,, 9 часа, 155 к.

05.07. - Българска филология, 6 група, 14 часа, 155 к.

06.07. - Българска филология, 5 група, 14 часа, 155 к.

07.07. - Българска филология, 3 група, 14 часа, 155 к.

08.07. - Българска филология, 2 група, 9 часа, 155 к.

 

Антична и средновековна литература

20.06. – Българска филология, 1 и 2 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

21.06. – Българска филология, 4 и 6 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

22.06. – Българска филология, 3 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

23.06. – Българска филология, 5 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

20.06. – Българска филология, 1 и 2 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

21.06. – Българска филология, 4 и 6 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

23.06. – Българска филология, 3 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

 

СИД "Екфразата в литературата" - 14 юни, 10 ч., 137 ауд., Българска филология