Дати за консултации за ДИ и показване на писмените работи

Руска филология

 

Руски език

 

Дата, час и място за провеждане на консултации (само за юнска сесия):

30 юни 2023 г. от 10 до 11.00 ч. в 126 кабинет, Ректорат.

 

Дата, час и място за показване на писмените работи (до една седмица след датата на изпита):

11 юли 2023 г. от 15 до 16 ч. в 126 кабинет, Ректорат.

 

Руска литература

 

Дата, час и място за провеждане на консултации (само за юнска сесия):

29 юни 2023 г. от 10 до 11.00 ч. в 130 кабинет, Ректорат.

 

Дата, час и място за показване на писмените работи (до една седмица след датата на изпита):

11 юли 2023 г. от 15 до 16 ч. в 130 кабинет, Ректорат.