ПРОГРАМА

за държавен изпит

по

ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 1. Преход от традиционна към модерна литература.
  • Ренесанс и Просвещение в Западна Европа и на Балканите. Типология и различия, изковаването на термина „Възраждане“ и периода на Танзимата в Османската империя
  • Период и канон – периодизации на възрожденската литература
 2. Българите в историографията, литературата и учебната книжнина на XVIII и началото на XIX век
  • Ролята на манастирите и културните средища на Балканите като генератор за създаването на книжината за българите
  • Историографи и версии на българската царска и църковна история от втората половина на XVIII век
  • Ролята на просветеното духовенство за осъществяването на преходите между ръкописно и печатно, религиозно и светско, поучително и забавно четиво
  • Археология на знанието. Промените в българското училище и учебници от първата половина на XIX век. Представители и възгледи
 3. Жанр и смисъл в литературата на XVIII-XIX век
  • Поява, развой и жанрова система на възрожденската поезия
  • Поемите като синтез между народното творчество, преводите и оригиналните импулси
  • Произход, поява и жанрови специфики и тематичен обхват на възрожденската белетристика
  • Драмата през Възраждането. Сценични реализации на доминиращи дискурси в публичността – средновековната държава, училището, семейството и народността
 4. Текст и контекст в литературата на XVIII-XIX век
  • Фолклорът и неговите книжовни употреби в книжнината на XVIII-XIX век
  • Преводи и оригинална книжнина – преплитането на подходите и историите
  • Периодичният печат на българите в Османската империя и раждането на модерната публичност
  • Българската литературна теория и критика в периодиката и учебниците на предосвобожденския XIX век. Представители, възгледи, цели и задачи
  • Литературни средища и литературни кръгове на българите през Възраждането.
 5. Тематизации в литературата на XVIII-XIX век
  • Темата за вярата, духовника и църковната независимост в литературата на XVIII-XIX век
  • Народ, родина и революция - темата за политическа промяна във възрожденската литература
  • Мода и цивилизация във възрожденската литература
  • Родът, семейството и жената във възрожденската литература
  • Възпитанието и образованието в литературата на XVIII-XIX век

 

 

Библиография:

 

Антологии и дигитални колекции:

Възрожденски фейлетони. С., 1968.

Възрожденски пътеписи. С., 1969.

Българска възрожденска поезия. С., 1980//второ издание 2012

Българска възрожденска критика. С., 1981.

Възрожденски диалози. С., 1985.

Възрожденски предговори. кн. 1. С., 1992.

Възрожденски страници, т.1 и т.2. С., 1969.

Обявления за български възрожденски издания. С., 1999.

Книга за книгите. С., 2004.

Старопечатни издания в Университетска библиотека:  http://www.libsu.uni-sofia.bg/page.php?15 

Старопечатни издания в дигиталната библиотека на НБКМ:  http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 

Старопечатни издания в библиотеката на БАН:  http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/85

Дигитална библиотека на Шуменската библиотека "Сава Доброплодни":  https://digi.libshumen.org/

 

Основна

Ангелов, Б. В зората на българската възрожденска литература. С., 1969.

Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006.

Аретов. Н.,  Чернокожев, Н.,. Българската литература ХVІІІ и ХІХ век. С., 2006

Арнаудов, М. Творци на българската литература. С., 1969.

Боршуков, Г. История на българската журналистика до Освобождението. С., 1965; вт. изд. 2004.

Гачев, Г. Ускорено развитие на културата. С., 1979.

Дамянова, Р. Писмата в културата на Българското възраждане. С., 1995.

Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане.С., 2002, вт. изд. 2013.

Динеков, П. Възрожденски писатели. С., 1962; вт.изд. 1964.

Динеков, П. Между фолклора и литературата. С., 1979.

Добрева, В. Българската възрожденска комедия. Типология и архитектоника.С., УИ, 2011.

Жечев, Т. Българският Великден или страстите български. С., 1975; вт. изд. 1976.

Каракостов, Ст. Българският възрожденски театър на освободителните борби. С., 1973.

Конев, Ил. Българското възраждане и Просвещението. С., 1983.

Константинова, З. Държавност преди държавата (Българската възрожденска журналистика). С., 2000.

Кювлиева, В. Българското речниково дело през Възраждането. С., 1997.

Леков, Д. История на литературата и на възприемателя през Българското възраждане. С., 2003.

Леков, Д. Български възрожденски културни и литературни средища в чужбина. С., 1999.

Михова, Л. Модерните потреби на Възраждането. С., 2001.

Налбантова, Ел. Възрожденският човек-утопии и реалности. В. Търново, 2002.

Николова, Юл. Записки по българска възрожденска литература. Пд., 2004.

Ничев, Б. Увод в южнославянския реализъм. С., 1971; вт. изд. 1976.

Пелева, И. Възраждания. Българистични студии. С., 1999.

Пенев, Б. История на новата българска литература. т. 1-4, С., 1976-1978.

Пенев, П. Българската възрожденска драматургия. С., 1964.

Радев, Ив. История на българската литература през Възраждането. В. Търново, 1997.

Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане. С., 2003.

Станева, К. Гласове на Възраждането. С., 2001.

Стефанов, Валери. Участта Вавилон. Лица, маски и двойници в българската литература. С., 2000.

Стефанов, Васил. История на българския театър. т. 1, С., 1997.

Тачева, Е. Възрожденски семинари. УЕ“Н. Рилски“, Благоевград, 2011.

Топалов, К. Проблеми на възрожденската поетика. С.,1978.

Топалов, К. Възрожденци. С., т. 1, 1983 и  т. 2, 1990; вт. изд. 1999.

Холевич, Й. Проблеми на българската възрожденска култура. С., 1986.

Хранова, А. Историография и литература, т.1-2. С.,2011.

Чернокожев, Н. От Възраждане към прераждане. Издателство „Фигура“, С., 2003

Шишманов, Ив. Избрани трудове. Съставител К. Топалов.  УИ “Св. Климент Охридски“. С., 2012.

 

Допълнителна – сборници и енциклопедии:

Балканският ХІХ век. Други прочити. Под.ред. Д. Мишкова и колектив. С., 2006.

Българският канон? Кризата на литературното наследство. Под. ред. А. Кьосев, Б. Пенчев. С., 1998.

В търсене на българското. Мрежи на национална интимност.(XIX-XXI в.).Под. ред. С. Дечев, 2010.

Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Ст. Таринска. С., Под. ред. Д. Господинов, Н. Аретов, С., 2005.

Енциклопедия „Българско възраждане“,т.1, А-Й. Под. ред. Р. Дамянова и колектив. С., 2014.

Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1997.

Жанр и възприемател през Възраждането. Под. ред. Д. Леков, В. Дамянова. Ц. Петков. В. Търново., 1991.

За литературните жанрове през Възраждането. Под. ред. П. Динеков и колектив. С., 1979.

Култура, идентичности, съмнения. Сб. в чест на проф. дфн Николай Аретов. Под.ред. А. Алексиева, Н. Чернокожев, Н. Данова, С., 2016.

Литература и Възраждане. Под.ред. Ю. Николова, Пловдив, 1994.

Печат и литература. Под. ред. Д. Леков. С., 1994.

Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Под. ред. Р. Дамянова, Д. Господинов, Н. Капралова. С., 2009.

Речник на българската литература. С., 1976-1982.

Речник по нова българска литература. Пловдив, 1996.

Фолклор и литература. Под. ред. П. Динеков и Д. Леков. С., 1968.

Христо Ботев. Нови изследвания. Под.ред. Н. Чернокожев, Ст. Елефтеров. С., 1990.

 

 

Още по-подробна библиография може да бъде получена от всеки желаещ при консултация.