- Albania for travellers. Shqipëria the land of the eagle.

- Bajra, Ismail. Kultura dhe shoqëria. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, X. Prishtinë, 1973.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, XIV. Prishtinë, 1980.

- Gjerg Kastrioti Skenderbeu, 1468 – 1968. Tranë, “Naim Frashëri”, 1967.

- Hudhri, Ferid. Shqipëria dhe shqiptarët në vepra të piktoreve të huaj. Tiranë, 8 Nëntori, 1987.

- Ibrahimi, Mustafa. Thesari folklorik shiqptar nga rrafshi i pelagonisë. Shkup, Flaka, 2003.

- Iliria /Studime dhe materiale arkeologjike/, I. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- Kosova, historical political review. 4/1994, Tirana.

- L’illyrie / La ville illyrienne/, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1635 – 1912), III. Tiranë, Institut i folklorit, 1962. (2)

- Një pasqyrë e veprimitarisë botuese në  Kosovë. Biblioteka populare dhe universitare e kosovës. Prishtinë, 1973.

- Rugova, Ibrahim. Kah teoria. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Seminari mbi kulturën shqiptare për të huaj, 4.  Universitetii Prishtinës. Prishtinë, 1978.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 7. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 8. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Spahiu, Hena. Qyteti iliro-arberor i Beratit. Tiranë, 1990.

- Tirana, visitor guide. (2)

- Vjetar i arkivit të Kosovës, VIII-IX. Prishtinë, 1975.

- Vjetari statiskor i R.P. SH. Tiranë, 1964.