Доклади и статии на доц. д-р Румяна Л. Станчева:

Доклад, изнесен на Международния конгрес по сравнително литературознание на REELC/ENCLS във Вилнюс, 11-12 септември 2009 г.:IMG_1972

Понятието "Европейска литература" и проблеми на идентичността. Отзвуци от слабо проучваните зони.
(на фр. ез.)

 

Доклад от международната конференция по сравнително литературознание на AILC/ICLA, 14-15 май 2009 г., Братислава:

Миграция и идентичност на съвременния творец. (на фр. ез.)

 

 

Р. Л. Станчева с  литовския поет Марцелиюс
Мартинайтис, в центъра на Вилнюс

 

Статии:

Модернистични стратегии в румънския и българския роман от  1920-те и 1930-те години


Балканите в културологичната перспектива на Лучиан Блага


Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм”