Shevchenko

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ШЕВЧЕНКОВО УТРО“

по случай 200-годишнината от рождението на Тарас Григорович Шевченко

19-20 март 2014 г.

Нова конферентна зала, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

 

Организатори: Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Посолство на Украйна в България

 

ПРОГРАМА

19 март 2014 г. (сряда)

Официално откриване на конференцията

10:00 часа

Приветствено слово от Ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев

Приветствено слово от Н. Пр. Посланика на Украйна в България Микола Балтажи

Приветствено слово от Декана на Факултета по славянски филологии проф. дфн. Панайот Карагьозов

Връчване на наградите на победителите от конкурса за превод от украински език от Н. Пр. Посланика на Украйна в България Микола Балтажи

 

 

11:00 – 11:15 Кафе пауза

 

11:15 – 11:30 Лидия Терзийска (Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии) – Творчеството на Т. Г. Шевченко в преподаването на украинска литература в СУ „Св. Климент Охридски“

 

11: 30 – 11:45 Олга Сорока (Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Лвовски национален университет „Иван Франко“) – Роль творчості Т. Г. Шевченка при викладанні української мови як іноземної.

 

11:45 – 12:00 Албена Стаменова (Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии) – Ролята на твореца в изграждането на книжовния език: П. Р. Славейков и Т. Г. Шевченко

 

12: 00 – 12: 15 Райна Камберова (Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии) – ТарасШевченкоипреводитемунабългарскиезик

 

12:15 – 12: 30 Гергана Колева, Цветан Радулов, ДрагомирТомов (Научен архив на Българска академия на науките) – Документални следи за влиянието на Шевченко върху българската литература. Според материали, съхранявани в Научния архив на БАН.

 

12:30 – 12:50 Дискусия

 

12: 50 – 13:30 Обедна почивка

 

13:30 – 13:45 Стефан Узунов (Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии) – Традициите за отбелязване на годишнината на Т. Шевченко в България

 

13:45 – 14:00 Павлина Мартинова (Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии) – Проф. Симеон Русакиев – един виден български изследовател на Т. Шевченко

 

14: 00 – 14:15 Антонина Якимова (Фондация „Мати Украина“, България) – Ролята на професор Драгоманов и негово семейство в опазването на паметта и творческото наследство на Тарас Шевченко

 

14:15 – 14:30 Мария Петкова (Съюз на преводачите в България) – Преводът на Димитър Методиев на Шевченковия „Кобзар“ – забележително творческо постижение

 

14:30 – 14:45 Камен Михайлов (Институт за литература, БАН) – Към ранната рецепция на Т. Шевченко в България

 

14: 45 – 15: 00 Антонина Якимова, Руслан Василев (Фондация „Мати Украина“) – Приносът на Украинския научен институт във Варшава към делото на Т.Шевченко и връзката на Института с България

 

15:00 – 15:15 Олег Качала (Национален университет „Лвовска политехника“) – Дослідження творчості Тараса Шевченка в Хорватії. Хорватські переклади Шевченка

 

15:15 – 15:45 Дискусия

 

 

ПРОГРАМА

20 март 2014 г. (четвъртък)

Нова конферентна зала, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

 

10:00 – 12:30 – представяне на документалния филм „Моят Шевченко“, преведен от студентите-украинисти от V курс

12: 30 – 13:00 – Официално закриване на конференцията