Национален научен форум „П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит”

 

Предвиденият национален научен форум „П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален 1 Pencho Slaveykovопит” се провежда за първи път. Иницииран е от катедра „Българска литература” по повод 160 годишнината от рождението на Стоян Михайловски и 150 годишнината от рождението на Пенчо Славейков и д-р Кръстьо Кръстев. Конференцията ще се състои на 3. и 4. ноември 2016 година в СУ „Св. Климент Охридски”. Пенчо Славейков, д-р К. Кръстев и Ст. Михайловски са както класици на индивидуалистичната култура, така и „строители” (С. Радев) на формиращата се нова държава. Тримата могат да бъдат мислени заедно като фигури на социалния ангажимент. Тази оптика осветлява връзката между литературата и институциите на културата и държавата. Автономизирането на литературата не е изолиран естетически процес, а е част от културата на колективния опит. Обща тема при тримата автори е социалната недостатъчност. Конференцията цели да насочи вниманието на изследователите и към отношението на Пенчо Славейков, д-р Кръстев и Стоян Михайловски към полето на политическото (критиката на Пенчо Славейков, публицистиката на д-р Кръстев, сатирата и трудовете по „метаполитика” на Ст. Михайловски). Като свидетели на формиращата се държава тримата автори представляват теоретици на националното – „национална култура”, „национален театър” „национален художник”, „национален език” (Пенчо Славейков), „национален дух”, „национален тип”, „национален срам” (д-р Кръстев, Ст. Михайловски).

 

Задочна среща между Стоян Михайловски и Пенчо Славейков съществува в сборника на Института за литература 2 d-r K.Krystev„Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното” (2009), с акцент върху литературните текстове на авторите. Залогът на планираната конференция е свързан с подчертаване и преакцентиране на връзката между литература и социален опит. Новоизлязлата книга с публицистика на д-р К. Кръстев под съставителството на Петър Трендафилов „Злочестините на България” (2016) е добър повод за дебат около фигурата на критика, чийто социален профил става все по-нюансиран, особено след попадането в научно обращение на непубликувани до този момент статии, отворени писма, позиви. С актуализирането на социалнополитическия контекст от началото на XX век форумът би добил интердисциплинарен характер и е отворен към изследователи и от други научни сфери – културолози, историци, социолози, антрополози.

 

Покана за участие

 

Библиотека

 

Организационен екип:3 Stoyan Mihailovski

 

доц. д-р Бойко Пенчев

гл. ас. д-р Сирма Данова

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

гл. ас. д-р Кристина Йорданова

докторант Калина Янева

докторант Лора Динкова

Ружа Мускурова – технически сътрудник

 

 

Имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.