П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

6 d-r KrystevКаним Ви да участвате в националната конференция

„П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит”, организирана от катедра „Българска литература”. Събитието ще се проведе на 3 и 4 ноември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Предвижда се текстовете да бъдат публикувани в сборник.5 P.Slaveykov

Ще очакваме Вашите заявки и резюмета на  докладите  (до  10 реда)  до

30 септември 2016 г. на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

Резюметата ще бъдат качени на уеб страницата на конференцията:

 

https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/science-forums/1673-nauchen-forum

 

 

С уважение,

 

7 St.Mihaylovski

 

Организационен екип:

доц. д-р Бойко Пенчев

гл. ас. д-р Сирма Данова

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

гл. ас. д-р Кристина Йорданова

докторант Калина Янева

докторант Лора Динкова