Uni brand new

 

Катедрата по Общо, индоевропейско и балканско езикознание и специалност Балканистика

ще проведат традиционните си

 

Балканистични четения

 

на 18.10.2016, вторник,

в Новата конферентна зала

от 17.00 до 18.30 ч.

 

Оригинал и превод – балканистични гледни точки

 

17.00 – 17.45 Представяне на проекта в подкрепа на докторанти Оригинал, превод, многоезичен публикационен процес.

Румяна Л. Станчева. От редакционната кухня на списание Colloquia Comparative Litterarum - http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

Фотини Христакуди. Съвременната гръцка поетеса Еста Цингану и новата ѝ стихосбирка „4+1 сезона“, под звуците на Четиритегодишни времена от Вивалди.

Дарина Фелонова. Билингвизмът като личен избор и литературна тема при автори-мигранти от Балканите.

Веселина Белева. Музеят - начини на употреба в два балкански романа ("Музеят на безусловната капитулация" от Дубравка Угрешич и "Черно мляко" от Елиф Шафак).

 

17.45 – 18.15

Представяне на книгата „Великобритания и албанския въпрос 1875-1913" от Фрашър Демай, с участието и в присъствието на преводачите - преподавателят и докторантите при специалност Балканистика:

Антон Панчев, Маргарита Гетова, Даниел Томов и Виктория Митрова.

 

18.15 - Колегиален разговор на чаша вино