- Балта, Ино. Майката на нощта. Превод Кирил Топалов, София, Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, Академия за балканска цивилизация.

- Василикос, Василис. Академия за ангели. Превод Кирил Топалов, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академия за балканска цивилизация, 2005.

- Кондогеоргис, Георги. “Гръцката демокрация” на Ригас Велестинлис. Превод Кирил Топалов. София, Академия за балканска цивилизация, 2009.