Изследване на партийната система на Косово

Магистърска дипломна работа на Антон Панчев (2007)

Консултант: доц. д-р Русана Бейлери

 

Дипломната работа е посветена на изследването на партийната система на Косово. Основната цел е да се създаде точна картина на партийната система на Косово, като се представят основните политически сили в процеса на тяхното развитие, както и факторите, които оказват влияние върху тях. Освен това, цел на дипломната работа е и анализът на някои електорални тенденции като избирателната активност, ефективността на партиите, различията в тенденциите между отделните общини и етнически общности. Изборът на магистърската дипломна работа е обусловен от  вече придобитата бакалавърска степен по политология на автора и възможността му, като балканист, да ползва нови албански източници, четени в оригинал.