bel

 

 

 

Автор

Заглавие

Тематика

е-адрес

Александрова, Ирен

Стабилност и безпокойство в "Бай Ганьо"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Алипиева, Антоанета

Индивидуалното лице на единението ("Бенковски" от Иван Вазов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-5.htm

 

Ангелов, Борис

В огледалното царство на автора. Апология на авторската имагинистика

Методика на литературното образование; авторът на литературно произведение

http://liternet.bg/publish/bel/04-3.htm

 

Ангелова, Елена

Развитие на критическо мислене чрез четене и писане

Методика на литературното образование; критическо мислене

http://liternet.bg/publish/bel/06-4.htm

 

Ангелова-Дамянова, София

Езикът на разделението или разделението на езиците (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на 19. век)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Ангелова-Дамянова, София

Хронотоп и смисъл: езикът на пространството и времето в романа "Време разделно" от Антон Дончев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Андреев, Веселин

За литературноисторическото съчинение

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/06-2.htm

 

Андреев, Веселин

Казусът „Андрешко“

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Андреев, Веселин

Лабиринтите на самооткриването (Екзистенциални мотиви в поезията на Блага Димитрова)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-5.htm

 

 

Андреев, Веселин

Литературноинтерпретативното съчинение като аргументативен текст

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/04-3.htm

 

Арнаудов, Венцислав, Владимир Атанасов

Образът на съседа в учебниците по литература и история (Сюжетът литература/история: една версия)

Методика на литературното образование; учебници

http://liternet.bg/publish/bel/00-2.htm

 

Атанасов, Владимир

Атанас Далчев: Алтернативният проект

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Атанасов, Владимир

Иван Вазов в учебниците по литература

Методика на литературното образование; учебници

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Атанасов, Владимир

Лириката на Никола Вапцаров - нормативна поетика и религиозни нагласи

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-1.htm

 

Атанасов, Владимир

Методиката на литературното образование двадесет години по-късно

История на методиката на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/09-6.htm

 

Атанасов, Владимир

Митологии на съвременната проза - от опитомяването на змейове до хайката за вълци

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-5.htm

 

Атанасов, Владимир

Образователният статус на есето

Методика на литературното образование; есе

http://liternet.bg/publish/bel/00-2.htm

 

Бабачева, Елка

Човешкото достойнство според романите "Дядо Горио" от Балзак, "Бел Ами" от Мопасан и "Цената" от Марко Семов

Методика на литературното образование; съпоставителен анализ на произведения

http://liternet.bg/publish/bel/09-4.htm

 

Бакърджиева, Мариана

Ефективността на учебниците по литература за 12. клас

Методика на литературното образование; учебници

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Берковска, Людмила

Литературното образование и пробният зрелостен изпит - между очакваното и "явеното"

Методика на литературното образование; матура

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Берковска, Людмила

Дебеляновият модернистичен проект за човека и света

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Берковска, Людмила

Политики на образование и оценяване. Тестът: подменената функция

Методика на литературното образование; оценяване

http://liternet.bg/publish/bel/08-4.htm

 

Борисова, Биляна

Поетът философ (Философски основания на поетическия опит) (Ем. Попдимитров)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-3.htm

 

Борисова, Евдокия

"Зидари" от П. Ю. Тодоров - драматичното раждане на модерната душа

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-1.htm

 

Борисова, Евдокия

Лирическите маски на Яворов в драмата „В полите на Витоша"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Бояджиев, Пирин

Вазов в Букурещ

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Братанов, Иво

Значения на една клетва в разказа "Индже" на Йордан Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-1.htm

 

Василева, Марийка, Милена Миланова

Държавният зрелостен изпит по български език и литература - две години след старта

Методика на литературното образование; оценяване

http://liternet.bg/publish/bel/09-5.htm

 

Вачева, Албена

Разум и метафизика: модернистични предизвикателства

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-2.htm

 

Великова, Снежана, Страшимир Цанов

Паратекст и смисъл във Вазовата „Епопея на забравените“

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Велинова, Емилия

Варианти на рамкиране в Йовковите прозаически цикли

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-3.htm

 

Велинова, Емилия

За литературния цикъл и литературнообразователната нормативност

Методика на литературното образование; анализ циклизирана проза

http://liternet.bg/publish/bel/05-2.htm

 

Велчев, Иван

Качество на образованието: национални реалности и глобален проект

Образование; качество

http://liternet.bg/publish/bel/05-1.htm

 

Велчев, Иван

Системата за оценяване - реалности и перспективи

Методика на литературното образование; оценяване

http://liternet.bg/publish/bel/06-1.htm

 

Велчев, Иван

Човекът, отсам и отвъд. Отклонение и самопостигане в текстовия свят на Блага Димитрова

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-6.htm

 

Велчев, Иван

Три опита върху „Септември“ на Гео Милев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-3.htm

 

Велчева, Боряна

Чудесата на Константин Философ

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-1.htm

 

Вълчева, Нелма

Библиография за Атанас Далчев (1994-2000)

Библиография

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Вълчева, Нелма

Библиография за Иван Вазов (1995-2000)

Библиография

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Вълчева, Нелма

Елин Пелин - библиография на произведенията на автора и литература за него (1997-2002)

Библиография

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Василев, Сава

Екзекуциите на (над) езика. Литературният "хулиган" в критическия полигон на литературата ни през 20-те години

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-4.htm

 

Витанов, Генчо

Литературни дидактически игри

Методика на литературното образование; дидактична игра

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Владимиров, Георги

Храната и храненето като идентификационни кодове в „Бай Ганьо" от Алеко Константинов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Воденичарова, Димитринка

Човек и бог в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Върбанова, Румяна

Коригиране на устната и писмената реч на деца билингви

Методика на литературното образование; развитие на устната и писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Върбанова, Румяна

Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез практическа работа в кръжок „Фолклор“

Методика на литературното образование; развитие на устната и писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Гарушева, Пенка

„За" или „против" есето в училищния курс на обучение по български език и литература

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/00-2.htm

 

Георгиев, Любомир

Паисий Хилендарски в часа по литература

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-2.htm

 

Георгиев, Любомир

Хари Потър и Ян Бибиян

Сравнително литературознание

http://liternet.bg/publish/bel/10-1.htm

 

Георгиев, Никола

Учител по литература ли? Не съм от тях

Теория на литературата; “отворено” и “затворено” четене

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Георгиев, Никола

Учител по литература ли? Не съм от тях: II. Превръщенията на Андрешко

Теория на литературата; “отворено” и “затворено” четене

http://liternet.bg/publish/bel/03-5.htm

 

Георгиев, Никола

Учител по литература ли? Не съм от тях: III. Калиопа муза ли е или не?

Теория на литературата; “отворено” и “затворено” четене

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Георгиев, Никола

Учител по литература ли? Не съм от тях: IV. А Хефест е елински бог

Теория на литературата; “отворено” и “затворено” четене

http://liternet.bg/publish/bel/10-1.htm

 

Георгиева, Гинка

Молитвата на една „забравена“ душа (Размисли върху романа „Робинзон Крузо“ на Даниел Дефо)

История на литературата; западноевропейска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Георгиева, Гинка

„Под манастирската лоза“ и архетипът на българските фолклорни легенди (Елин Пелин)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Георгиева, Марияна

Апогеят на словото (Взаимодействие на поезия и публицистика у Христо Ботев и Петко Славейков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 


Георгиева-Тенева
, Огняна

 

Литературната мрежа (LiterNet на Георги Чобанов)

Уеб-базирано литературознание

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Георгиева-Тенева,

Огняна

Митологемите народ и цар във Вазовия исторически наратив

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Георгиева-Тенева, Огняна

(Не)четене и качество на литературното образование

Методика на литературното образование; качество на образованието

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Георгиева-Тенева, Огняна

Разни употреби - един език (Или за единството между „пловдивския", „одеския" и „софийския" период на Вазов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Георгиева-Тенева, Огняна

Ти-образът в „История славяноболгарская“ от Паисий Хилендарски

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-2.htm

 

Герджикова, Виолета

Към повествователната техника на Омировата „Одисея“. Одисеевият разказ в разказа

История на литературата; старогръцка литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-2.htm

 

Герджикова, Мария

Двойственият характер на драмата и изучаването на драматическо произведение в училище

Методика на литературното образование; драма

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Герджикова, Мария

След четиридесет години в 5. клас най-после нова програма по литература

Методика на литературното образование; учебна програма

http://liternet.bg/publish/bel/06-5.htm

 

Герджикова, Мария

Стихотворението „1876" и неговото място в художественото единство на „Епопея на забравените"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Герджикова, Мария

Художествената функция на ораторския стил в "Епопея на забравените" на Иван Вазов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-2.htm

 

Гетова, Елена

Дрямката на времето (Път, пътуване и време във "Вечери в Антимовския хан") (Йовков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-1.htm

 

Горчева, Мая

За някои понятия в Гео-Милевата критическа рефлексия

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-6.htm

 

Господинов, Георги

Радио и поетика в стихотворението "Антени" на Никола Вапцаров

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-5.htm

 

Господинов, Данчо

"История славяноболгарская" от Паисий Хилендарски

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Господинов, Данчо

Смях и печал в света на старовремските българи (Л. Каравелов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Григоров, Добромир

Нормативната поетика и чешката литература от 60-те години

Теория на литературата; история на литературата; нормативна поетика

http://liternet.bg/publish/bel/00-1.htm

 

Григоров, Добромир

Ще пишем наука или "доморасла" литературна история?

Теория на литературата; история на литературата

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Гълъбова, Мила

Трансформация на класическия сонетен модел в българската поезия

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Дакова, Бисера

История без име - или анонимно пребиваване в езика
(Смирненски)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Дакова, Бисера

Орнамент и визия в ранната поезия на Емануил Попдимитров

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-3.htm

 

Дакова, Бисера

Природа и история в "История" на Никола Вапцаров

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Дакова, Бисера

"Тихик и Назарий" на Емилиян Станев - между детерминизма и хаоса

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Дамянова, Адриана

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми по български език и литература в перспективите, очертани от Общата европейска езикова рамка

Методика на литературното образование; ДОИ за УС

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Дамянова, Адриана

Интерпретация на (литературен) текст

Методика на литературното образование; матура

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Дамянова, Адриана

Конструктивизмът - новата образователна парадигма?

Образование; философия на образованието

http://liternet.bg/publish/bel/05-5.htm

 

Дамянова, Адриана

Образованието (по литература) в средното училище: реформа и деформации

Образование (по литература)

http://liternet.bg/publish/bel/04-2.htm

 

Дамянова, Адриана

"Септември": деконструкцията на logos-а (или: "Дерида по български")

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-2.htm

 

Дамянова, Адриана

Съчинение разсъждение

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Дамянова, Адриана

"Субективен" смисъл на литературнообразователния дискурс на учителя и учениците като събеседници: илокутивни аспекти на речевото действие като диалогично (І и ІІ част)

Методика на литературното образование; взаимодействие учител - ученици

http://liternet.bg/publish/bel/00-1.htm

 

 

http://liternet.bg/publish/bel/00-2.htm

 

Дамянова, Адриана

Тестът в оценяването: митизация на технологията

Методика на литературното образование; оценяване

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Дачкова, Лидия

Българската асоциация по четене и международната програма "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане"

Методика на литературното образование; развитие на критическото мислене

http://liternet.bg/publish/bel/08-4.htm

 

Демирева, Кирилка

Интертекстуалност, мултикултурно образование, критическо мислене

Методика на литературното образование; развитие на критическото мислене

http://liternet.bg/publish/bel/08-4.htm

 

Димитров, Людмил

А. С. Пушкин. "Скъперникът рицар". Херменевтика на сюжетните архетипи

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Димитров, Николай

Ипостасите на спящата вода (модернизъм)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Димитрова, Веселина

„На ухо“. Споделено с всички (Блага Димитрова)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-6.htm

 

Димитрова, Веселина

Човекът - черно зърно, бяло зърно (Елин Пелин)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Димитрова, Елка

За далечните „близки" предмети на Атанас Далчев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Димитрова, Елка

Модернизмът - преподаване и мотивиране за изучаване

Методика на литературното образование; модернизъм

http://liternet.bg/publish/bel/08-5.htm

 

Димитрова, Елка

"На гости у дявола" ("Приказка за честта") на Хр. Смирненски - планове за травестиране /2-3/

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Димитрова, Елка

Манифестите на Кирил Кръстев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-2.htm

 

Димитрова, Елка

Манифестите на българския модернизъм

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-6.htm

 

Димитрова, Eлка

Пенчо Славейков и Ботевите отражения

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

Димитрова, Елка

Фигурата на несъстоялото се битие в поезията на Николай Лилиев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Димитрова, Любима

За другостта като социокултурен проблем и литературното образование

Методика на литературното образование; социокултурни компетентности

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Димитрова-Маринова, Димитринка

Библейските текстове и старобългарската литература

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Димова, Ваня

Към истината за есето в училище. Първата стъпка. Втората стъпка

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/00-2.htm

 

Димова, Женя

Проявления на любопитството (Между видимото и невидимото в разказа "Божура" на Йордан Йовков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-1.htm

 

Добрев, Добрин

Вазов и противопоставянето между млади и стари

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Добрев, Добрин

Изтичащото битие (Ат. Далчев)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Добрев, Добрин

Компетентности, свързани с литературната теория и история

Методика на литературното образование; матура

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Донев, Владимир

Гледните точки на разказвача в повестта "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-1.htm

 

Добрева, Радка Николинка Тотева

Ученическо портфолио в контекста на обучението по български език и литература

Методика на литературното образование; ученическо портфолио

http://liternet.bg/publish/bel/06-4.htm

 

Добрева, Снежана

Негативни аспекти при използване на механизмите и средствата за текстова свързаност в ученическите писмени разработки

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/06-6.htm

 

Енчев, Младен

Пари и детство

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-3.htm

 

Енчев, Младен

„Татковина" на П. Р. Славейков. Мотивът за земята рай като митопоетически модел за възпитание на чувствата

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Ефендулов, Димитър

Диалогът между две молитви (Към проблема за библейските първообрази в поезията)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Женет, Жерар

Структурализъм и литературна критика

Теория на литературата; структурализъм

http://liternet.bg/publish/bel/99-4.htm

 

Зиновиева, Росица

Хроматичност и ахроматичност на рисунъка в българската възрожденска поезия като форми за отразяване на страданието

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

Змеева, Иванка, Елена Тодорова,

Литературен клуб "Млад журналист"

Методика на литературното образование; извънкласна дейност

http://liternet.bg/publish/bel/08-5.htm

 

Иванов, Славчо

Две писма разговарят (Вапцаров)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-5.htm

 

Иванов, Славчо

Яворов с Незабравка при Вазовия "Excelsior!"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-4.htm

 

Иванова, Лилия

Обучението по български език и литература на деца в двуезична среда (5.-12. клас). Препоръчителна библиографска справка

Библиография; обучение по български език и литература на деца билингви

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Иванова, Милена

Авантюра в света на Елин Пелин

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-1.htm

 

Иванова, Милена

Какъв е смисълът от провеждането на държавни зрелостни изпити?

Методика на литературното образование; матура

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Иванова, Милена

Обобщителен урок по литература в 5. клас

Методика на литературното образование; урок обобщение

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

Иванова-Гергинова, Мариета

Митът Албена (Йовков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

 

Игнатов, Веселин

За произхода на славянските първоапостоли

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Игнатов, Веселин

„Ветрената мелница“ - укротяването на вятъра (Елин Пелин)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Игнатов, Веселин

Личните имена и прозвища в "Старопланински легенди"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-2-3.htm

 

Игнатов, Веселин

Образът на Божията майка в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките"(Вариант на урок в 9. клас)

Методика на литературното образование; старобългарска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-6.htm

 

Игнатов, Веселин

"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-4.htm

 

Игнатова, Ваня

Урокът по литература - желана територия (или как задължителното става приятно)

Методика на литературното образование; урок

http://liternet.bg/publish/bel/08-5.htm

 

Игнатова, Ваня, Росица Игнатова-Василева, Красимир Коев

Модерността в изкуството и литературата през двадесетте години на 20. век

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-4.htm

 

Игнатова-Василева, Росица

Изучаване на нравствена норма чрез притчите в часовете по литература в 9. клас

Методика на литературното образование; библия

http://liternet.bg/publish/bel/10-2.htm

 

Игов, Светлозар

Самоубива ли се поручик Бенц? (Първият роман на Димитър Димов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-4.htm

 

Илиева, Иванка

Осуетената среща на човека със света (Конструктивистки модел на урок върху стихотворението "Книгите" от Ат. Далчев

Методика на литературното образование; урок

http://liternet.bg/publish/bel/05-5.htm

 

Илчева, Радослава

Триадата конник - кон - змия в поемата на А. С. Пушкин "Медният Конник"

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Илчевска, Мария

Аспекти в дихотомизациите на властта. Царете в „История славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски /2/

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-2.htm

 

Илчевска, Мария

За келеша и за царската дъщеря: вълшебни качества, любов, царуване. Морален релативизъм

Фолклористика

http://liternet.bg/publish/bel/06-5.htm

 

Илчевска, Мария

За хитростта, слабостта, предизвикателството... и за Крали Марко, който изгубва силата си. Метаморфозите на културния герой

Фолклористика

http://liternet.bg/publish/bel/04-2.htm

 

Илчевска, Мария

Трансформация на патриархални семейно-властови отношения в контекста на криворазбраната цивилизация

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Ичевска, Татяна

Блянът проклятие (Образованието - начини на употреба в романите на Димитър Димов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-4.htm

 

Ичевска, Татяна

Границата и границите в прозата на Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Йовева, Румяна

Градът крепост и домът крепост в две повести на Емилиян Станев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-4.htm

 

Йовева, Румяна

Литературното образование в българоевропейската реалност

Образование; литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-1.htm

 

Йовева, Румяна

Механизми на властта и диалогът в литературнообразователния дискурс

Образование;

политики в литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Йовева, Румяна

Непостигнатият и непостижим рай (Гео Милев)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Йосифова, Рашка

Езиковостилистичен анализ на Вапцаровото стихотворение "Пролет" ("Пролет моя, моя бяла пролет")

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-4.htm

 

Казаларска, Зорница

Раздялата между експресионизма и символизма

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Камбуров, Димитър

Ботев между виното и истината

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Капралова, Недка

Хоризонти на очакване и поле на рецепцията: за писмениците през Възраждането

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-5.htm

 

Карамузи, Мариалена

Балканското просвещение и атонската книжовна традиция

Сравнително литературознание; балкански литератури

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Кирова, Милена

Другият Далчев, "Човекът на общността"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-5.htm

 

Кирова, Милена

Образът на бащата в творчеството на Пенчо Славейков: реалност и митология

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

Кирова, Милена

"Светият идиот": една типологическа аналогия в творчеството на Йовков /1/

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-1.htm

 

Клустер, Дейвид

Какво представлява критическото мислене?

Методика литературното образование; развитие на критическо мислене

http://liternet.bg/publish/bel/08-4.htm

 

Ковачева, Диляна

Испанският лабиринт и Димитър Димов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-4.htm

 

Коев, Красимир

Проблеми на интегрирането на учениците от малцинствените общности чрез обучението по български език и литература

Методика на литературното образование; интеграция на малцинствени групи

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Коларов, Радосвет

Игри, геймове и пост-теорията

Теория на литературата

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Коларов, Радосвет

Херменевтичната автотекстуалност у Достоевски

Теория на литературата; автотекстуалност

http://liternet.bg/publish/bel/08-1.htm

 

Колев, Деян

Интеркултурното образование и СИП "Фолклор на етносите" - рамка за успешната образователна интеграция на ромските деца /5/

Методика на литературното образование; интеграция на малцинствени групи

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Колева, Ваня

За "болното тяло" и "болната душа" в разказа "Русалска нощ" на Йордан Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

Колева, Ваня

"Книга на песните" на Пенчо Славейков - между фолклора и модерното съзнание

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-4.htm

Константинова, Елка

Елин Пелин и родните простори

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Константинова, Елка

Към героите на Стефан Гечев разбират самопознанието (Наблюдения над разказите от книгата "Осъденият на сеньора")

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Корсемова, Румяна

Пушкин и фигурата на бретьора

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Костадинова, Евгения

Теодор Траянов в учебната програма за 11. клас

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Костова-Панайотова, Магдалена

Балканите: Разсъбличането от метафорите /

Сравнително литературознание; балкански литератури

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Костова-Панайотова, Магдалена

Образи на революцията в поезията на Христо Смирненски

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-4.htm

 

Крумова, Наташа

"Сглобяването" на един разказ за "модерните времена" (Св. Минков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Кръстева, Илиана

Самотата на познанието (Ат. Далчев)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-5.htm

 

Кръстева, Илиана

Структура и смисъл на „Бай Ганьо" от Алеко Константинов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Кръстева, Мила

Да поменем срама си (Паисий Хилендарски)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-2.htm

 

Кръстева, Мила

Патрицентричната политическа фамилия в "История славянобългарска" на отец Паисий

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-1.htm

 

Кръстева, Мила

Чужденецът, знанието и "адът" на другите (П. Р. Славейков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Кунчев, Божидар

„Участ“ и „съдба“ в поезията на Атанас Далчев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-3.htm

 

Кунчев, Божидар

Ще го дължим и на Александър Геров

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-2.htm

 

Кючукова, Росица

Литературната лингвистика - една нова възможност

Теория на литературата

http://liternet.bg/publish/bel/06-2.htm

 

Кючукова, Росица

Формиране на критическо мислене чрез четене и писане - един полезен и необходим опит

Методика литературното образование; развитие на критическо мислене

http://liternet.bg/publish/bel/05-6.htm

 

Лазарова, Таня

Новите книги и техните букви (Как традиционни и модерни методически похвати водят учениците към новото знание)

Методика на литературното образование; методически похвати

http://liternet.bg/publish/bel/07-3.htm

 

Лазарова, Таня, Таня Стойнова

Изграждане на теза и аргументи на есе апел "За цената"

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/08-5.htm

 

Ласкова, Елена

Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез извънкласната дейност

Методика на литературното образование; развитие на устната и на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Леков, Дочо

Вечната „История славяноболгарская“

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-2.htm

 

Липчева-Пранжева, Любка

Вазов - педагогика на помненето

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Личева, Амелия

Иван Вазов: маршрути на другостта

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Личева, Амелия

Тревогите ни

Теория на литературата

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Лозанова, Ани

Анализ на писмени ученически текстове

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/09-3.htm

 

Лукова, Калина

Антологиите в медийния сюжет Яворов - Траянов (Наблюдения върху литературния печат през 20-те години на 20. век)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-2.htm

 

Любенов, Николай

За преразказа в 5.-7. клас

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/09-2.htm

 

Лукова, Калина

От авторитета до мита. (Наблюдения върху модернистичния печат от първите три десетилетия на 20. век)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-6.htm

 

Любенов, Николай

Ромските легенди за произхода - осмисляне на опита за живот с другото

Методика на литературното образование; анализ

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Любенов, Николай, Снежана Чилингирова

Училищната политика за социализиране и интегриране на учениците роми в условията на хетерогенна културна среда

Методика на литературното образование; интеграция на малцинствени групи

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Маджирова, Надя

Творчеството на Елисавета Багряна в 12. клас на българското училище

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Манолакев, Христо

А. С. Пушкин и неговите "Повести на Белкин": противоречивият свят на въведението "От издателя"

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Малинова, Людмила

Екзистенциални мотиви в лириката на Елисавета Багряна /1/

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-1.htm

 

Малинова, Людмила

Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Мануилова, Малина

Алтернативните учебници по литература като културен феномен

Методика на литературното образование; учебници

http://liternet.bg/publish/bel/00-1.htm

 

Миленкова-Киен, Росица

За термините наратив, наратология и наративна семиотика

Теория на литературата; наратив

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

 

Минкова, Лиляна

Век и половина славистика във Виена

Чуждестранна българистика

http://liternet.bg/publish/bel/00-5.htm

 

Михайлов, Камен

Поезията на Петко Славейков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Михайлов, Петър

Отношението към жената и присъствието на женското в "Дервишово семе" от Н. Хайтов и "Преди да се родя и след това" от Ив. Петров

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Михайлова, Мими

Архетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Михова, Калина

Есето - отговор на възрастовите психологически потребности на учениците от горния курс

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/05-6.htm

 

Михова, Калина

Пътеводител за писане на есе (1)

Пътеводител за писане на есе (2)

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/06-2.htm

 

http://liternet.bg/publish/bel/06-3.htm

 

Монова, Илиана

"Плакала е горчиво нощта..." от Пенчо Славейков (Разсъждения върху една житейска ситуация)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Найденова, Надежда

Преодоляване на формалния подход при създаването на писмени текстове от учениците /3/

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

 

Наков, Юлиян

Хуманизиране отношенията учител-ученик и квалификационната програма "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане"

Методика на литературното образование; развитие на критическо мислене

http://liternet.bg/publish/bel/08-4.htm

 

Недкова, Весела

Разказвач и текст - наративни случвания в зоната на постмодерна (Йовков)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-3.htm

 

Недкова, Весела

Ученическите текстове - показатели и критерии за оценяване

Методика на литературното образование; оценяване

http://liternet.bg/publish/bel/00-6.htm

 

Недкова, Весела, Мага Минчева

В обектива на образователните институции - развитието на устната реч

Методика на литературното образование; развитие на устната реч

http://liternet.bg/publish/bel/01-5-6.htm

 

Недкова, Весела

Методът на груповата работа и интерактивните подходи в урока по литература в гимназиалния етап

Методика на литературното образование; интерактивност

http://liternet.bg/publish/bel/08-5.htm

 

Ненова, Анета

Областната образователна политика за квалификация на учителите като предпоставка за качество на езиковото и литуратурното образование /4/

Образование; квалификация на учителите

http://liternet.bg/publish/bel/06-4.htm

 

Николов, Николай

За изучаването на мит в 5. клас в условията на ромски мултилингвизъм

Методика на литературното образование; мит

http://liternet.bg/publish/bel/06-5.htm

 

Нунев, Йосиф

Духовни ценности в ромския фолклор

Фолклористика

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Панталеева, Нина

Естетическа специфика на лайтмотивите в разказите на Елин Пелин

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Пенкова, Евдокия

Ролята на езика за жизнената сила и свежест на революционните песни на Добри Чинтулов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Пенчев, Васил

За любовта и езика - Радичковата новела "Козел"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Пенчева, Радка

Естетика на ереста. Елин Пелин и Емилиян Станев - два художествени погледа върху дуализма

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Петрова, Валентина

Времето и пространството в поезията на Атанас Далчев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Петрова, Валентина

Далчевият "подлунен" свят на явленията

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Петрова, Валентина

"Нишковата" символика в "Постолови воденици" от Йордан Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-1.htm

 

Попова, Величка

Пропуснатото събитийно време в разказите на Йордан Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-1.htm

 

Попова, Лора

Митологемата "преображение" в "Старопланински легенди"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

 

Пътова, Николета

Войниковата драматургия в търсене на българска самоличност

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-4.htm

 

Райкова, Валентина

Театрална клубна дейност в училище

Методика на литературното образование; театрална клубна дейност

http://liternet.bg/publish/bel/05-4.htm

 

Ракьовски, Цветан

Гледната точка на „Записки по българските въстания“ и ценностите на Историята

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-5.htm

 

Ракьовски, Цветан

Йовковите герои четат знаци, а Вазовите герои - книги

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

 

Ракьовски, Цветан

Палимпсестът. Метапроцедурите в някои текстове на Емилиян Станев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Ракьовски, Цветан

Парите - другият свят в разказите на Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-1.htm

 

Ралева, Диана

Библиография за Никола Йонков Вапцаров

Библиография

http://liternet.bg/publish/bel/04-5.htm

 

Ралева, Диана

Блага Димитрова. Подборна библиография (1997-2001)

Библиография

http://liternet.bg/publish/bel/02-6.htm

 

Ралева, Диана

Димитър Димов (1909-1966). Библиография на литературата за него (книги и статии)

Библиография

http://liternet.bg/publish/bel/04-4.htm

 

Рашева-Мерджанова, Яна

Библията в училище - педагогическа концепция и методическа парадигма

Методика на литературното образование; библия

http://liternet.bg/publish/bel/07-2.htm

 

Рашева-Мерджанова, Яна

Библията в училище - педагого-ценностен прочит на основните сюжети /3/

Методика на литературното образование; библия

http://liternet.bg/publish/bel/07-3.htm

 

Руневска, Албена

Пак за учебника по литература в обучението по литература

Методика на литературното образование; учебници

http://liternet.bg/publish/bel/02-6.htm

 

Симеонов, Иван

Аргуменатативната същност на литературноинтерпретативното съчинение

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/04-3.htm

 

Симеонов, Иван

Българската литературна приказка

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Симеонов, Иван

Мотивът за Пътя в стихотворенията "Ни лъх не дъхва над полени" и "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Симеонов, Иван

Титрологичната метафора "гусла" в българската възрожденска поезия

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Симеонов, Иван

Фолклорната и литературната приказка

Теория на литературатам приказка

http://liternet.bg/publish/bel/09-3.htm

 

Симеонова, Даниела

Националистическата образност в интернет

Културология

http://liternet.bg/publish/bel/09-4.htm

 

Симеонова, Румяна

Активизиране на диалогичната позиция при четене на разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов

Методика на литературното образование; образователен диалог

http://liternet.bg/publish/bel/04-6.htm

 

Симеонова, Румяна

Урокът по литература - размишление в девет стъпки

Методика на литературното образование; урокът

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Симеонова, Станислава

Неосъщественото общуване между Борис и Ирина (Димитър Димов - "Тютюн")

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-4.htm

 

Славейкова, Димитринка

Видимо и невидимо в разказа на Светослав Минков "Дамата с рентгеновите очи"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Спасов, Румен

Книжовният подвиг на Иван Шишманов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Стаматов, Георги

Апостоли и агенти (Зах. Стоянов) /1/

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-4.htm

 

Стаматов, Георги

„Под игото“ - из живота на българите между романтичното и еснафското

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Стаматов, Георги

Проблеми на идеологическото съвместяване в биографичната книга за Ботев от Захари Стоянов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-4.htm

 

Стаматов, Георги

"Чардафон великий" - историята през призмата на хумористичната фамилиарност (Зах. Стоянов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-4.htm

 

Станева, Катя

Фрагменти от смеховата култура на Българското възраждане. Петко Славейков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

Станков, Иван

Литературата и нейният историософски потенциал

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Станкова, Цонка

Литературният анализ като съ-творчество - опит върху "Овчарова жалба" от Йордан Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-1.htm

 

Станчева, Камелия

За един възможен прочит на стихотворението "Песен за човека" от Н. Вапцаров в 8. клас

Методика на литературното образование; анализ

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Стефанов, Валери

Лице и опако - функции и смисъл на сдвоения образ

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-4.htm

 

Стоименова, Бисерка

Модусите на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-3-4.htm

 

Стоичкова, Ноеми

"Албена" и(ли) "Албена"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-1.htm

 

Стойчева, Паулина

Стихията на пожара, или митологични пластове в "Най-вярната стража" на Йовков

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-1.htm

 

Стойчева, Светлана

Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен

История на литературата; западноевропейска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Стойчева, Светлана, Юлияна Стоянова

Архетипното в романите на Димитър Димов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/00-5.htm

 

Стойчева, Светлана

Идеи за преподаване на вълшебна приказка с оглед на психоанализата

Методика на литературното образование; вълшебна приказка

http://liternet.bg/publish/bel/05-6.htm

 

Стойчева, Светлана, Юлияна Стоянова

Навътре към чуждото - стратегията на едно творчество (Димитър Димов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-5.htm

 

Стойчева, Светлана

Съвременният български роман за деца в сянката на преводния "универсален" роман

История на литературата; българска и преводна литература за деца

http://liternet.bg/publish/bel/06-5.htm

 

Стоянов, Валентин

Баладата "Русалка" от А. С. Пушкин - проявление на романтическата представа за живота и смъртта

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-4.htm

 

Стоянов, Валентин

Комуникативни и художествени употреби на езика на тялото, жестовете и мимиките в "Бай Ганьо" от Алеко Константинов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Стоянов, Валентин

Подобряване на комуникатевните умения на учениците чрез употреба и тълкуване на езика на тялото

Методика на литературното образование; комуникативни умения

http://liternet.bg/publish/bel/06-2.htm

 

 

Стоянов, Красимир

Антропоними и художествено време в романа на Димитър Талев "Железният светилник"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Стоянова, Евелина

"Нежната спирала" на Йордан Радичков - вариант за прочит в 8. клас

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Стоянова, Людмила

Оказионалната лексика в поетическия речник на Лилиев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/06-3.htm

 

Странджева, Аделина

"Ний хромим към просвещението" - вяра и недоверие към силата на училището

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-3.htm

 

Сугарев, Едвин

Зеленият кон на българския модернизъм

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-6.htm

 

Сугарев, Едвин

Тъгите на Димо Кьорчев

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-2.htm

 

Танева-Николова, Кремена, Димитринка Чолакова

Интегриране на СИП "Информационни технологии" и СИП "Фолклор на етносите в България" - иновационен модел за образование на деца билингви

Методика на литературното образование; интеграция на малцинствени групи

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Телегин, Сергей

Митологичен поглед към романа "Ана Каренина" от Толстой /1/

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-1.htm

 

Тенева, Теменуга

За основанията и методиката на оценяване на зрелостния изпит по български език и литература

Методика на литературното образование; оценяване

http://liternet.bg/publish/bel/08-2.htm

 

Тенева, Теменуга

Интерпретацията - технология на литературния прочит в образователния дискурс

Методика на литературното образование; интерпретация на литературен текст

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

Тенева, Теменуга

Многоречието на поетическия текст в повторителността на казването му (Разпознаване и смисъл на някои стихотворни техники)

Методика на литературното образование; анализ

http://liternet.bg/publish/bel/07-2.htm

 

Тенева, Теменуга

"Прощално" - различното Вапцарово стихотворение

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Тенева, Теменуга

Урокът по литература - предвидимото приключение

Методика на литературното образование; урок

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Тенева, Теменуга

Формиране на знания и умения за разпознаване на художествената природа на лирическата творба в образователната степен 5.-8. клас

Методика на литературното образование; лирическа творба

http://liternet.bg/publish/bel/042-3.htm

 

Тивидошева, Ваня

За Лилиев и три от неговите условни знаци

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Тивидошева, Ваня

Социокултурни компетентности

Методика на литературното образование; матура

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Тодорова, Калина

Гледните точки във Вапцаровата "Песен за човека"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/01-2-3.htm

 

Тодорова, Славка

Споделено "Чавале ромале" - музика, танц и еуфория /5/

Методика на литературното образование; интеграция на малцинствени групи

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Тонова, Малинка

Аргументативното съчинение в средното училище

Методика на литературното образование; развитие на писмената реч

http://liternet.bg/publish/bel/04-3.htm

 

Тонова, Малина

Митологизация на героичното начало в романа "Под игото"

Методика на литературното образование; анализ на епическа творба

http://liternet.bg/publish/bel/05-1.htm

 

Тонова, Малина

Нравственият патос и хуманизъм на Йордан Йовков при изучаването му в училище

Методика на литературното образование; анализ на епическа творба

http://liternet.bg/publish/bel/06-1.htm

 

Тороманов, Владимир

Оцелели фолклорни скъпоценности на нашенските роми

Методика на литературното образование; интеграция на малцинствени групи

http://liternet.bg/publish/bel/07-5.htm

 

Трифонова, Цвета

За урбанистичните фобии в поезията на Никола Вапцаров

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-5.htm

 

Трифонова, Цвета

Планината в поетиката на Яворовите "Хайдушки копнения"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/04-1.htm

 

Туртанска, Нешка

Клетвите в „Под игото“ от Иван Вазов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-4.htm

 

Тусичишни, Андрей

Пародията като стилов похват в романа "Престъпление и наказание" от Достоевски /1/

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-1.htm

 

Фадел, Морис

Животинското

Теория на литературата

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

 

 

 

Филипова, София

Поетиката и естетиката на хайку

Теория на литературата; хайку

http://liternet.bg/publish/bel/02-2-3.htm

 

Христов, Иван

Пенчо Славейков. Модернистичното разбиране на понятието родно

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

Христов, Тодор

Диалози върху мълчанието на литературата

Теория на литературата

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Христова, Наталия

Литературнообразователният дискурс в постмодерната ситуация - дискурс за литературата или/и литературен дискурс

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/05-2.htm

 

Христова, Наталия

Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/06-6.htm

 

Христова-Пеева, Наталия

Обучението по литература като бриколаж

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/08-5.htm

 

Чавдарова, Дечка

Четящият човек в творчеството на Вазов в литературноисторическа перспектива

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Чакърова, Николина, Радка Добрева

Фолклорни и диалектоложки проучвания в контекста на обучението по български език и литература на ученици билингви

Методика на литературното образование

http://liternet.bg/publish/bel/03-6.htm

 

Чеева, Лилия

Смърт и самота в "Старопланински легенди"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-3.htm

 

 

Чернокожев, Вихрен

Антитоталитарната литература: памет на злото, отговорност за бъдещето

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/09-6.htm

 

Чернокожев, Вихрен

Една непубликувана мемоарна книга за Елин Пелин

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/03-1.htm

 

Чернокожев, Вихрен

Прогонените "Песни за Македония" (По случай 155-годишнината от рождението на Иван Вазов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/05-5.htm

 

Чернокожев, Вихрен

Смирненски и българската сатирическа традиция

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Чернокожев, Николай

Среща на/край пътя, или в прегръдката на камъка. Несъстоялото се властване на чужденеца в "Изворът на Белоногата"

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-5.htm

 

Чобанов, Георги

Приказки за тялото

(Смирненски)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/99-2-3.htm

 

Якушева, Галина

Дяволът в руската литература (от Пушкин до Булгаков)

История на литературата; руска литература

http://liternet.bg/publish/bel/08-1.htm

 

Янакиева, Миряна

Към истината - без път (Яворов)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-4.htm

 

Янакиева, Миряна

Слово и кръв в две творби на Ботев и на Яворов

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/07-6.htm

 

Янкулова, Ани

"Зимни вечери" и нощната картина на града гробница (Хр. Смирненски)

История на литературата; българска литература

http://liternet.bg/publish/bel/02-4-5.htm

 

* * *

Разграничително литературознание (Програма) /6/

Теория на литературата; програма

http://liternet.bg/publish/bel/06-6.htm