Уважаеми колежки и колеги,

Във връзка с предстоящото през м. ноември 2018 г. заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е необходимо да бъде попълнена квотата на хабилитираните преподаватели от нашия факултет, където 3 места остават незаети поради пенсионирането на трима наши колеги. Тъй като актуализираните списъци на нашите представители в Общото събрание на СУ трябва да бъдат представени на неговия Председател проф. Тинко Тинчев в началото на м. ноември, ще организираме гласуването за освободените 3 места за нашия факултет на 29 и 30 октомври (понеделник и вторник). В тези два дни от 10 до 16 часа ще бъде поставена урна в Деканата на ФСФ (каб. 229), където всеки от хабилитираните преподаватели във ФСФ ще може да даде гласа си за членовете на своята общност, които би желал да ни представляват в Общото събрание на СУ. В бюлетината за избора ще бъдат включени всички хабилитирани преподаватели, които не са вече избрани за членове на Общото събрание на СУ. Всеки член на общността на хабилитираните преподаватели ще може да гласува за произволен брой свои колеги, които прецени че е подходящо да ни представляват в Общото събрание на СУ. За избрани се смятат тримата хабилитирани преподаватели, получили най-голям брой гласове.

 

Уважаеми колежки и колеги хабилитирани преподаватели от ФСФ,

Обръщам се към вас с молба да проявите дисциплина и чувство за отговорност, тъй като от вашите гласове, дадени за хабилитирани колежки и колеги от нашия факултет, зависи да участваме в заседанието на Общото събрание на СУ през м. ноември с пълен брой свои представители.

 

15.10.2018 г.                                                  Доц. Дфн Маргарита Младенова

                                                                     председател на Общото събрание на ФСФ