Второ гласуване за попълване на непопълнените квоти за състава на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 49 (5) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет беше проведено второ гласуване за попълване на непопълнените при първото гласуване квоти за състава на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии (мандат 2023 – 2027 г.). В листите на това гласуване бяха включени неизбраните при първото гласуване кандидати от съответната квота. Резултатите от гласуването са следните:

 

От общността на професорите и доцентите:

 

1.

Ани Бурова, доцент

60 гласа

2.

Цветанка Аврамова, доцент

48 гласа

3.

Атанас Атанасов, доцент

47 гласа

4.

Албена Стаменова, доцент

46 гласа

5.

Валери Стефанов, професор

46 гласа

6.

Гергана Дачева, професор

45 гласа

7.

Красимира Алексова, професор

44 гласа

8.

Камелия Спасова, доцент

43 гласа

9.

Маргарет Димитрова, професор

42 гласа

10.

Красимира Петрова, доцент

41 гласа

11.

Ангел Петров, професор

40 гласа

12.

Силвия Петкова, професор

40 гласа

13.

Надежда Стоянова, доцент

39 гласа

 

 

От общността на главните асистенти и асистентите:

 

1.

Славея Димитрова

59 гласа

2.

Кристиян Янев

51 гласа

3.

Мая Радичева

42 гласа

4.

Мартин Стефанов

41 гласа

5.

Райна Камберова                                     

41 гласа

 

 

Съгласно чл. 44 (1) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет протоколът от заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии ще бъде представен на страницата на факултета в 14-дневен срок от провеждането на ОС. Всички решения на Общото събрание ще бъдат публикувани също в 14-дневен срок както на вътрешната страница на ФСлФ, така и на общодостъпната страница на Софийския университет.

 

Закривам заседанието!

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

Доц. д-р Владислав Миланов