zaedno

 

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която наема най-способните млади хора за преподаватели в български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Заедно в час е партньор на международната организация Teach For All, обедняваща сродни организации в 30 държави по света като САЩ, Великобритания, Германия, Китай и Индия.
 
Нашата програма за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към млади специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения. Програмата започва с интензивно обучение по международния модел „Преподавай като лидер”, последвано от работа в училище за период от две години. Учителите на Заедно в час преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.
 
Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката. 
 
Заедно в час подпомага професионалното развитие на участниците в програмата, като им предлага:

 • обучение по модела „Преподавай като лидер”,
 • двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
 • допълнителна финансова помощ от Заедно в час;
 • постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
 • личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да им помага през двете години и след това;
 • контакти с международната ни мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
 • възможности да придобият умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
 • летен стаж между двете години и след това във водеща компания-партньор на Заедно в час
 • възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училище, което ще преподават за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

 

За да участват в програмата кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

 • да имат българско гражданство или разрешение за работа в България;
 • да владеят български език;
 • да са завършили или да им предстои да завършат висшето си образование до 15 септември 2014 г.;
 • да имат отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
 • да са готови да работят на пълен работен ден през двете години на програмата;
 • да са силно мотивирани да съдействат за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

 

 Кандидатстването за програмата се осъществява през нашия сайт. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2014 г.