В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р Д-Р ХОН. К. ВОЛФГАНГ ГЕЗЕМАН, ЧЛ. КОР НА БАН

(1925 - 2014)

 

На 17. август т. г. ни напусна заслужилият радетел на българистиката и приятел на България проф. д-р д-р h. c. на СУ „Св. Климент Охридски“ и чл. кор. на БАН Волфганг Геземан.

 

Роден в Аленщайн, Източна Прусия, В. Геземан прекарва ученическите си години в Прага, където баща му Герхард Геземан, е проф. по Славистика. След като се дипломира в Мюнхен в специалността Славянски филологии, той документира с докторската си дисертация на тема „Епически изследвания. Романът на Иван Вазов“ избора на българистиката като своя основна изследователска област. След хабилитацията му в Мюнхен е избран за професор в Саарския университет в гр. Саарбрюкен, където учредява лекторат по български език. С активно негово участие е сключен през 1979 г. Договор за сътрудничество със СУ „Св. Кл. Охридски“, който разкрива възможност за провеждане на съвместни българистични конференции и активен обмен на преподаватели и студенти. По повод 100-годишнината на Софийския университет и 40-годишнината на Саарския университет през 1988 година е издаден том „Немско-български културни отношения “ със съставител проф. Геземан. Съвместно с проф. д-р д-р хон. к.. Х. Шалер проф. Геземан възстановява през 1966 г. „Немско-българското дружество за поощряване на отношенията между Германия и България“ и основава поредиците „Българска сбирка“, „Българска библиотека“ на Годишник „България“, както и няколко международни славистични поредици.

 

Благодарение на ерудицията си на класически литературовед, на детайлно познаване на литературата и творческо прилагане на необходимия метод проф. Геземан осъществява сериозни приноси към международната българистика. Особено внимание отделя на Българското Възраждане, публикува за Васил Априлов, братя Миладинови, Добри Войников, Любен Каравелов, Христо Ботев. Не липсват разработки за Елин Пелин, Алеко Константинов и Йордан Йовков, за Вера Мутафчиева, Димитър Коруджиев и др.

 

В знак на благодарност проф. Волфганг Геземан е удостоен от българска страна с медал „1300 години България“, орден „Кирил и Методий“ I степен, медал на СУ със синя лента и др.

 

С признателност поклон пред паметта му!