Софийският литературоведски семинар,

Университетско издателство и

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

организират:

bitie

 

 Представяне и разговор върху книгата на Стоян Асенов

 

БИТИЕ И ОТСЪСТВИЕ

Достоевски и опитът за смъртта

 

 

11 март 2015, сряда, 18.00 часа

 Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ

 

 С участието на: Миглена Николчина, Калин Янакиев, Тони Николов

 

Аз бях в последния миг – книгата „Битие и отсъствие. Достоевски и опитът за смъртта” (2014) е размишление върху този известѐн и узнат последен миг, анализ на граничната ситуация, свързана с преживяването на смъртта, и по-точно – на опита в това отношение на Фьодор Достоевски. Това е опит, продиктуван от произнесената смъртна присъда и отразяващ субективната увереност за неизбежността на смъртта. Стремежът на мисълта да разбере е свързан с придвижването по онези точки, посоки, предмети, които ужасеното съзнание е оставило като своя диря, които то е фиксирало в тяхното съдържание и във формата, в която ги е дало. Става въпрос за конституирането на опита, когато човекът е поставен в самата стихия на отминаващото време; за структурата и формите, в които той е даден, и за доминантите, които изграждат неговата цялост. Това е текст за границата, в която смъртта продължава да бъде тайна, за усилието на надеждата и за безнадеждността. Рефлексията се стреми да направи свидетелството на този смъртен опит отново налично със средствата на философията, още повече, че той е уловен през безпрецедентната чувствителност на Достоевски.

 

Стоян Асенов

 

 

Тази книга е посветена на уникална гранична ситуация в живота на Достоевски. Най-първото условие за едно поредно изследване на великия писател е намирането на собствен ракурс на анализ, който и единствен може да оправдае самото интелектуално начинание. Неповторимата гледна точка към една достатъчно експлоатирана тема смятам за огромно достойнство на текста, отличаващо го ярко от масата създавани в сферата на хуманитаристиката „редундантни съчинения.”

 

Цочо Бояджиев

 

 

Събитието във Фейсбук

https://www.facebook.com/events/800334276682477/