isaac passy plakatНа рождения ден на проф. Исак Паси - 13 март, в централното фоайе на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” беше открита изложбата „AISTHETIKOS - Научни трудове на проф. дфн Исак Паси от фонда на Университетската библиотека“.

Експозицията може да бъде разгледана до края на месец април.

 

Събитието е по повод Конференцията по естетика в памет на проф. Исак Паси, организирана от Философския факултет на Софийския университет.

 

На откриването на изложбата присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, директорът на Университетската библиотека доц. Анна Ангелова, деканът на Философския факултет, проф. д-р Димитър Денков, г-жа Лилия Паси, близки, колеги, приятели на проф. Паси.

 

„В университетската библиотека отново е празник на книгата – празник, свързан с творчеството на един от големите емблематични учени, свързали името си със Софийския университет”, каза доц. Ангелова при откриването на изложбата, в която е показано огромното научно наследство на проф. Паси. Доц. Ангелова представи на гостите проф. Паси като читател, изпитващ огромен пиетет към книгата, взискателен и акуратен. „Когато работеше с книгата, той свещенодействаше”, допълни тя.

 

Проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза, че огромната дейност и приноси на Исак Паси не могат да се обхванат в няколко изречения. „За всички нас, които не са философи по поприще, по-важна беше дейността на Исак Паси като инициатор и основна движеща сила за издаването на няколко поредици, две от които бяха в период, в който нямаше много книги и в който всяка книга от този тип беше повод за радост за нас и я помнехме дълго”, допълни проф. Герджиков. По думите му, въпреки че едната поредица е била в областта на философията, а другата - на естетиката, те са допринесли за опознаването на истинските философи, които са били труднодостъпни.

 

„Днес имате възможността да се запознаете с двата аспекта на дейността му – това, което е написал и това, което е допринесъл ние да прочетем”, подчерта зам.-ректорът и пожела на гостите да разглеждат изложбата с радост и носталгия.

 

„Бъркаме, ако смятаме, че проф. Паси беше философ или естет. Той беше юрист. Но в една идеологически knigi Passyзакостеняла рамка успя да вкара почти цялата философия като естетика. Това не е философска, а просветителска дейност”, подчерта деканът на Философския факултет на СУ проф. д-р Димитър Денков. Той припомни, че България до 60-те години на XX век е била „културна пустиня”, липсвали са преведени и коментирани на български език текстове. Проф. Паси се зае да запълни българската култура с онова, което липсва в нея – преводи на класически текстове, коментари, въвеждане на най-общи схеми, които да направят българската култура сравнима с всичко онова, което тя претендира да бъде в рамките на Европа. Тъкмо през философията и естетиката проф. Паси успя да прокара цялата класическа философия, а в последствие и част от некласическата.

 

Проф. Денков разказа за препълнената с хора 65-а аудитория, дошли да слушат лекциите на проф. Паси за Ницше, Фройд и Шопенхауер. „Тези лекции бяха особен културен празник. Проф. Паси беше фигура, около която вървеше това, което наричаме култура. Добре е, когато разглеждаме тези книги, да си спомняме, че всяка от тях беше културно събитие”, отбеляза деканът.

 

Доц. Иван Колев от Философския факултет на СУ прочете специален поздрав от Соломон Паси, който благодари за признанието към делата на професора чрез поредицата от събития в Университета и то именно на рождения ден на проф. Паси.

 

Експозицията може да бъде разгледана до края на месец април. За първи път са представени всички авторски книги на проф. Исак Паси, както и всички издадени от него книги в няколкото авторитетни поредици, които той е водил през десетилетията неуморна издателска дейност – „Естетика и изкуствознание“ (в изд. „Наука и изкуство“), „Класическо наследство“ (в Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“), „Философия и човек“ (в изд. „Захарий Стоянов“) и др.

 

По-рано през деня беше проведена научна конференция по естетика в памет на проф. Паси под наслов AISTHETIKOS. В нея взеха участие изследователи от четири университета и от два института на Българската академия на науките. Доц. Иван Колев от Философския факултет на Софийския университет откри събитието и представи накратко биографията на бележития учен. Той заяви, че с тази конференция се поставя началото на ежегодни конференции по естетика в памет на проф. Исак Паси, които всяка година ще се провеждат на неговата рождена дата.

 

Конференцията протече в отделни тематични панели: Естетика, Естетика и модернизъм, Естетика и литература и Естетика, изкуства, антропология.

 

knigi23