humanitarianКултурният център на СУ „Св. Климент Охридски”
и Семинар за хуманитаристи

Ви канят на:


Темпорални аспекти на видеоигрите

Публична лекция на проф. МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА

Събитието е част от цикъла:
„Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“


30 март 2015, понеделник, 18:30 часа
Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ


Семинар за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат) с цел  обратна връзка в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст.
   

От март 2015 година Семинарът стартира цикъл от ежемесечни публични лекции, организирани от Семинара за хуманитаристи и подкрепени от Културния център на СУ, на тема „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“. Вдъхновени от (но не и ограничени до) твърдението на Витолд Гомбрович „Чрез повторение, повторение най-неусетно се създава всяка митология“, водещо за тези срещи ще бъде сговарянето на разнопосочни хуманитарни перспективи към различието и множествеността; опитът да се разбере как се раждат митологиите и къде откриваме трансформациите.
 

На първото събитие проф. Миглена Николчина (катедра „Теория на литературата“, Факултет по славянски филологии, СУ) ще изнесе лекция на тема „Темпорални аспекти на видеоигрите“:
   

Между Омир и романа на модернизма анализът на епическото време във видеоигрите свидетелства както за наранената проективност на съвременната епоха, така и за политическите залози на интерактивните медии. Рядко употребяваното разграничение на Михаил Петровски между диспозиция и композиция е предложено тук като особено икономичен вход към техниките на свободата на играча, а позоваването на Юлия Кръстева за времето като забрава и гръм отваря възможност за преосмисляне на късото съединение между игра и социална реалност.
 
Следващи лекции от цикъла:
27.04.2015 - Стоян Ставру, „Митологията на правата и животните“
25.05.2015 - Боян Манчев, „Метаморфоза и желание“
08.06.2015 - Райна Гаврилова, „Как изобретихме националната си кухня“

 

Семинар за хуманитаристи

https://huseminar.wordpress.com/