gramotaФондация „Блага Димитрова”

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”

 

обявяват конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на учебната 2014/2015 г.

 

Стипендията е предназначена за студенти в магистърските програми на ФСФ, които имат постижения в областта на литературното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературоведски разработки.

 

 

 

Необходими документи:

 

1.  Молба свободен текст

2. CV

3.  Академична справка

4. Копия от публикациите

 

Документите се подават в Деканата на Факултета по славянски филологии до 30.04.2015 г.