ПОКАНА ЗА СЪУЧАСТИЕ

 

Уважаеми колеги,

literature

 

Известяваме ви, че на 02.06. 2015 г. от 18.00 часа в 150 аудитория на СУ (Ректорат) ще се проведе учредителна сбирка на семинара "Междулитературността", на която ще се обсъдят формата и програмата му.

 

Намерението ни е да се осъществяват широкоформатни разговори за литературата и контекстите, в които битува; за секторите между отделните контекстуални сфери; за междужанровите форми и вътрешните връзки в текстовете; за контекстуалните захвати във формирането на проблемното дискусионно поле.

 

Поканата е за всички, за които литературата се случва и извън индивидуалното общуване с текста.

 

Кристина Йорданова

Надежда Александрова

Николай Папучиев

Николай Чернокожев