lit 14На 27.10.2015 г., вторник, от 18 ч. в Зала 2 заповядайте на премиерата на кн. 14 и кн. 15 на списание "Литературата" - "Литературното кафене" и "Стара София".

 

Сп. "Литературата" е издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.


Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия:  проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

 Броевете ще представи доц. Георги Лозанов.

 

 

Списание "Литературата" в електронната среда за единна научна информация на факултета

 

lit15