Премиера на „Речник на френските думи в българския език” в Университетската библиотека


rechnikНа 21 октомври 2015 г. (сряда) от 18.00 ч. в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” ще се състои представянето на първите два тома от шесттомното издание „Речник на френските думи в българския език” с автори Димитър Веселинов и Анна Ангелова.

Спорът за чистотата на езика е изначален и вечен, както е безспорен и фактът, че нито един от езиците на световната култура през последните няколко столетия не е „свободен” откъм френскоезични елементи и влияния. Приложеният в речника новаторски подход за изследване на френските „думи и фразове” представя в оригинална лексикографска форма френскоезичното влияние върху формирането на българския словесен фонд. Разработеният речников модел е комплексен по характер и цели регистриране в максимална степен на навлязлата през различни исторически периоди френскоезична лексика в българското културно пространство.

„Речникът на френските думи в българския език” в качеството си на тезаурус е своеобразен продължител на българската лексикографска традиция, като я надгражда и с информация за развитието на формата и съдържанието на френския етимот, с включване на данни за първата фиксация и етапите при навлизане на френцизмите в българското езиково пространство, с комулативен комплект от хронологично подредени тълкования, с богато илюстриране на отделните аспекти от реалната им речева употреба.