uni-sofia-new

 

Юбилейна конференция "Бъдещи перспективи"

 

30 октомври 2015 г., 10.00 ч.

Аула, Ректорат

 

Събитието се организира от специалност "Японистика" към Факултета по класически и нови филологи на СУ по повод своя 25-годишен юбилей.

 

Честването ще бъде открито на 30 октомври от 10.00 ч. в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат. От 11.00 ч. започва юбилейната конференция „Бъдещи перспективи“, в която ще вземат участие над 20 учени японисти от България и чужбина. Докладите покриват широк тематичен спектър и включват презентации в областта на японистиката, японската литература и култура, философия и религия, езикознание и методика на преподаването, история и международни отношения.